Zkouška z češtiny pro žadatele o trvalý pobyt v ČR se asi ztíží

Zkouška z češtiny pro cizince, kteří pochází ze zemí mimo EU a chtějí v ČR získat trvalý pobyt, se možná od září ztíží. Vyplývá to z návrhu novely nařízení vlády, který připravilo ministerstvo školství a v pondělí ho projedná vláda. Žadatelé o trvalý pobyt by podle návrhu měli nově prokazovat znalost českého jazyka zhruba na úrovni pokročilých. Dosud jim stačilo umět jen základy češtiny. Roční rozpočet na zkoušku by se měl zároveň navýšit z 1,65 milionu na 4,51 milionu korun.

Cizinci ze zemí mimo Evropskou unii, kteří chtějí v Česku získat trvalý pobyt, musí nyní složit zkoušku z češtiny na základní úrovni. Podle společného evropského systému pro hodnocení znalostí jazyka, který má šest stupňů, je to úroveň A1. S návrhem na zvýšení úrovně na A2 přišlo ministerstvo už v listopadu 2019. Novelu úřad zdůvodnil mimo jiné tím, že vláda označila současnou úroveň zkoušky již v roce 2015 za nedostatečnou pro samostatnou komunikaci cizince a pro jeho integraci do společnosti.

Cizinec spolu s trvalým pobytem získá téměř stejná práva jako má státní občan České republiky (vyjma volebního práva). Zatímco znalost jazyka na dosud požadované úrovni téměř neumožňuje konverzaci, tak s dovednostmi na úrovni A2 by cizinec měl zvládnout mimo jiné krátký společenský rozhovor nebo umět napsat jednoduchý dopis.