Znalosti třeťáků jsou podle testů Kalibro obdobné jako v r. 2010

Výsledky žáků třetích tříd základních škol byly v češtině, matematice i prvouce obdobné jako v roce 2010, ukázaly letošní testy Kalibro. Nezhoršily se navzdory tomu, že podle ředitelů se v posledních pěti letech objevila řada faktorů s negativním vlivem na výuku. Na tiskové konferenci to řekl ředitel společnosti Kalibro Projekt David Souček. Zlepšení zaznamenaly aktivnější školy, kde působí méně nekvalifikovaných pedagogů a více asistentů pedagoga. Testován byl soubor stejné stovky škol, jednotlivé testy vyplňovaly tisíce dětí. Zadání bylo totožné jako před pěti lety. Ve všech předmětech se úspěšnost velmi mírně zvýšila.