Znečištěnému ovzduší je podle MŽP vystavena až polovina obyvatel

Ovzduší v České republice nadále nejvíce znečišťuje polétavý prach PM10, případně PM2,5 a rakovinotvorný benzo(a)pyren. V místech, která zatěžuje doprava, zejména v Praze, Brně a Ostravě, se k nim přidává oxid dusičitý. O kvalitě ovzduší za rok 2014 a zdravotních rizicích bude vládu informovat ministerstvo životního prostředí. Úřad zároveň předkládá novelu zákona o ovzduší, která mimo jiné navrhuje kontroly domácích kotlů i změnu ve vyhlašování smogových situací. Dokument uvádí, že nadlimitnímu působení znečištěného ovzduší bylo vystaveno 54,2 procenta obyvatel. Vloni se ale oproti roku 2013 zmenšilo území, na kterém byly překročeny imisní limity pro roční průměrné koncentrace prachových částic.