Zprávy čtvrtek, 31. srpna 2000

Ivo Prokop

A nyní podrobněji:

Václav Havel řekl Thomasu Klestilovi, že neví proč spojovat jadernou elektrárnu Temelín a vstup do Evropské unie

Prezident Václav Havel v telefonickém rozhovoru se svým rakouským protějškem Thomasem Klestilem zopakoval, že nevidí důvod ke spojování otázky bezpečnosti jaderné elektrárny Temelín s členstvím České republiky v Evropské unii. Telefonát, který se konal z Klestilova popudu, souvisel s úterním výrokem rakouského kancléře Wolfganga Schüssela. Podle něj mají rozhovory o vstupu České republiky do Evropské unie souviset s dodržováním bezpečnostních a ekologických standardů v Temelíně. Obsah telefonátu tlumočil Havlův mluvčí Ladislav Špaček. Prezidenti se podle něj shodli, že k analýzám bezpečnostních parametrů Temelína by měli být přizváni experti, kteří spolu s příslušnými úřady zaručí, že provoz jaderné elektrárny Temelín bude odpovídat mezinárodním standardům. Havel ale zdůraznil, že bezpečnost Temelína je především v českém zájmu. Klestil před telefonátem řekl, že chce Havla informovat o "oprávněných obavách" Rakušanů a zejména Hornorakušanů. Schüssel v úterý uvedl, že pokud nebudou bezpečnostní a ekologické standardy v Temelíně splněny, nebude Rakousko při jednáních o rozšíření souhlasit s uzavřením kapitoly energetika. Jeho tvrzení odmítla většina českých politiků s tím, že bezpečnostní kritéria jaderných elektráren nejsou součástí evropského práva. Ministr zahraničí Jan Kavan upozornil, že standardy jaderné elektrárny Temelín neodporují standardům běžným v zemích Evropské unie.

Rakouský kancléř Wolfgang Schüssel dosud podle ministra zahraničí Jana Kavana oficiální cestou neinformoval představitele české vlády o tom, že Rakousko hodlá prosazovat v rámci jednání České republiky o vstupu do Evropské unie i otázku bezpečnostních a ekologických standardů v jaderné elektrárně. Kavan se neobává možnosti projednávání bezpečnosti Temelína v rámci diskuse o kapitole energetika, i když se evropská legislativa, k níž musí Česká republika před vstupem do Evropské unie přistoupit, na jadernou energetiku nevztahuje. Kavan přivítal, že o víkendu se uskuteční v Praze zvláštní jednání expertů české a rakouské vlády k otázce bezpečnosti Temelína.

Prezident Havel vyzval české diplomaty, aby neskrývali úroveň politické kultury

Prezident Václav Havel vyzval české diplomaty, aby v zahraničí nezastírali nedostatky české politické kultury. Apeloval na šéfy zastupitelských úřadů, aby České republice získávali v cizině prestiž právě tím, že budou schopni analyzovat a kriticky pojmenovat politické úkazy ve své zemi. Úroveň politické kultury je oblastí, v níž má Česká republika velké rezervy, řekl Havel diplomatům na Pražském hradě. Havel také vyzval k odpovědnosti v souvislosti s členstvím v NATO a pochválil vládu za "legislativní smršť" při integraci do Evropské unie. Uvedl, že vláda učinila pro přiblížení k Unii hodně práce. Podle něj parlament "zaplavuje" návrhy nových zákonů, čehož si Evropská unie jistě všímá. České diplomaty, kteří se začátkem týdne sjeli do Prahy na pravidelnou každoroční poradu, ocenil i ministr zahraničí Jan Kavan. Pochválil je za to, že se jim daří plnit cíle české zahraniční politiky i v době obtížného přibližování k Evropské unii.

Podle policie školí zahraniční radikálové české kolegy před zasedáním MMF

Policie ví o tom, že v České republice nyní působí radikálové z USA a západoevropských zemí a školí české kolegy před protestními akcemi v době zářijového zasedání Mezinárodního měnového fondu (MMF) a Světové banky (SB) v Praze. Řekl to koordinátor policejních opatření pro zasedání světových finančníků Lubomír Kvíčala. Mluvčí radikálního sociálně-ekologického hnutí Proti proudu/Rainbow Keepers Slavomír Tesárek odhadl počet "školitelů" zhruba na 15. Rozhodně však popřel, že by jejich činnost měla militantní charakter, jak se domnívá policie. Zdůraznil, že školení jsou ve prospěch bezpečnosti při hromadných akcích.

Zástupci FBI jsou s opatřeními české policie před zasedáním finančníků spokojeni

Zástupci amerického Federálního úřadu pro vyšetřování, kteří navštívili tento týden Prahu, jsou s přípravami české policie na zářijové zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky spokojeni. Vyjádřili to na úterním setkání s představiteli ministerstva vnitra a policejního prezídia, kde se o těchto bezpečnostních opatřeních podrobně hovořilo. Představitelé FBI, kteří přijeli do České republiky v pondělí, navštívili Prahu kvůli zasedání Mezinárodního měnového fondu tento měsíc už podruhé. Už v pondělí se ředitel FBI Thomas Pickard sešel s premiérem Milošem Zemanem. Americký Federální úřad pro vyšetřování hodlá v příštím roce otevřít v Praze svou úřadovnu. Jejím hlavním úkolem bude spolupracovat s příslušnými orgány české policie, předávat zkušenosti a případně organizovat semináře. Podle dřívějších informací ministerstva zahraničí by se pracovníci úřadovny FBI neměli v České republice účastnit žádného konkrétního vyšetřování.

Odpůrci globalizace chtějí v září protestovat také v Blansku

Odpůrci globalizace chtějí v září protestovat proti zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky čtyři dny i v Blansku. Organizátoři očekávají, že se denně dvouhodinového průvodu zúčastní až 500 lidí. Radnice však nesouhlasí s trasou pochodů, proto navrhla její změnu. Pokud se do pátku oznamovatel akce k jejímu návrhu nevyjádří, radnice pochod zakáže. Záměr pořádat v Blansku 25. až 28. září protestní pochody oznámil v uplynulých dnech na radnici třiadvacetiletý občan z obce Spešov. Podle záměru, který předložil, by měl průvod vyjít vždy ve 14:00 od blanenského železničního nádraží a projít po Svitavské do Rožmitálovy ulice v centru města. Hlavní organizátor pochodů v oznámení radnici informoval, že má zajištěno 15 pořadatelů, kteří by dohlíželi na pořádek v době protestů. Nyní se musí vyjádřit k návrhu radnice. Pokud tak neučiní, nebo bude trvat na trase vedoucí Rožmitálovou ulicí, radnice akce zakáže.

Zájem o ubytování na Strahově při zasedání Mezinárodního měnového fondu projevilo už 1200 lidí

Zhruba 1200 lidí už projevilo zájem o rezervaci ubytování ve stanovém městečku, které vznikne v době zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky na Strahovském stadiónu v Praze. V kempu budou moci zájemci bydlet od 21. do 29. září. Stanové městečko pro asi 15.000 lidí vyroste na ploše zhruba 200 krát 300 metrů. Každý zájemce o ubytování zaplatí při vstupu na plochu stadiónu jednorázovou částku patrně ve výši 1350 korun. V ceně je započítána možnost ubytování, hygienické zázemí, ostraha, organizační služba, třídění a recyklace odpadů, průběžný a závěrečný úklid. Na ploše bude dále mimo jiné jídelna, různé obchody a směnárna. Parkoviště, za které budou muset zájemci zaplatit, vznikne podle něj v blízkosti stadiónu. Přímo na Strahově si budou moci lidé koupit týdenní a patnáctidenní jízdenky na hromadnou dopravu.

Česká vláda schválila nový návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění

Kabinet schválil návrh nového zákona o veřejném zdravotním pojištění, který mimo jiné rozšiřuje okruh plátců pojistného. Napříště by jimi měli být i lidé s příjmy z pronájmu nebo z kapitálového majetku. Okruh plátců pojistného se rozšiřuje také o členy statutárních orgánů a orgánů právnických osob, jsou-li za výkon funkce odměňováni. Oproti nynějšímu zákonu, jehož účinnost vyprší koncem roku, se má změnit projednávání a zpracovávání seznamů zdravotních výkonů, léčiv, zdravotnických prostředků, stomatologických výkonů a výrobků. Napříště má být svěřeno takzvaným kategorizačním komisím. V těchto poradních orgánech ministerstva zdravotnictví mají být zastoupeni všichni účastníci systému veřejného zdravotního pojištění. Vládu zákon zmocní, aby pravidelně valorizovala vyměřovací základ pojistného za pojištěnce, za které platí pojistné stát. Nová úprava chce zvýšit výběr předepsaných částek pojistného, a proto umožňuje splácet dlužné pojistné, pokuty, penále a přirážky k pojistnému ve splátkách podle splátkového kalendáře. Ministerstvo zdravotnictví také v zákoně navrhuje, aby pacienti měli k návštěvě specialisty doporučení praktického lékaře. Praktický lékař by měl mít k dispozici celou pacientovu dokumentaci a mohl by účelně řídit terapii. Zákon tak chce zamezit tomu, aby pacienti obcházeli odborníky a nechávali si několikrát udělat stejné vyšetření.

Pro odbory je návrh zákona o zdravotním pojištění nepřijatelný

Nepřijatelný je pro zdravotnické odbory návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění, který vláda schválila. Předseda Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Jiří Schlanger vytkl ministerstvu zdravotnictví, že nezapracovalo do návrhu body dohodnuté na zasedání tripartity. Ministerstvo podle něj například nedořešilo hrazení zdravotní péče lidem v ústavech sociální péče a domovech důchodců. Zákon také podle odborů odstraňuje úhradu závodní zdravotní péče ze zdravotního pojištění. Schlanger naopak ocenil, že zákon stanoví stoprocentní přerozdělování vybraného pojistného mezi jednotlivé pojišťovny. Dosud byla přerozdělována část pojistného, takže pojišťovny, které měly více klientů s vyššími příjmy, byly ve výhodě. Jako legitimní zhodnotil ustanovení, které ukládá pacientům, aby měli k návštěvě specialisty doporučení praktického lékaře. Návrh tím chce zamezit tomu, aby pacienti obcházeli odborníky a nechávali si několikrát udělat stejné vyšetření.

Další informace ze středečního jednání české vlády

Kabinet schválil návrh zákona o odpadech, který má smazat právní rozdíly mezi Českou republikou a Evropskou unií v odpadovém hospodářství. Souhlas ministrů získal nový návrh zákona o ochraně hospodářské soutěže, který má zamezit například kartelovým dohodám podniků nebo nepovoleným fúzím podniků, i návrh zákona o veřejných sbírkách. Tato předloha opravňuje uspořádat veřejnou sbírku na základě oznámení příslušnému úřadu a nikoli na základě povolení jako dosud. Vláda schválila také návrh zcela nového zákona o sportu, který definuje sport jako veřejně prospěšnou činnost a stanoví povinnosti jednotlivých správních úřadů při podpoře sportu. Ministřili rovněž podpořili zákaz klonování lidských bytostí, když vyslovili souhlas s dodatkem k mezinárodní úmluvě, který v rámci klonování zakazuje vytvářet lidské bytosti s předem určenou genetikou informací. Dodatek neřeší situaci, jejíž podstatou je klonování s cílem získat kmenové buňky. Ty je možné použít například při terapeutických postupech.

Za požárem na Vinohradech je podle policie asi neopatrnost při práci s autogenem

Příčinou pondělního požáru bývalého pivovaru v Korunní ulici na pražských Vinohradech byla s největší pravděpodobností neopatrnost dělníků při řezání autogenem v prostorách bývalé sladovny. Dělníci tam autogenem demontovali výtahy na obilí a další technologická zařízení, neboť se připravovala rekonstrukce celého objektu. Podle policejního vyšetřovatele Vladimíra Martínka by koncem příštího týdne mohlo být jasné, zda bude v souvislosti s tímto požárem někdo trestně stíhán. Pracovníci, kteří manipulovali s autogenem, by totiž mohli být obviněni jen v případě, kdyby se prokázalo, že porušili požární předpisy. Už krátce po vypuknutí požáru začaly po Praze kolovat zprávy, že oheň mohl být založen úmyslně, aby se na místě bývalého pivovaru, který je v památkové zóně, mohla postavit zcela nová budova. Jana Vyšanská, právní zástupkyně společnosti Praha Sen, které objekt patří, ale tuto verzi v médiích označila za "absolutní nesmysl". Podle ní požár oddálil rekonstrukci budovy o déle než rok, čímž firmě vznikla "nedozírná škoda". Požár bývalého pivovaru mezi ulicemi Korunní, Sobotecká a Hradešínská vypukl v pondělí před 20:00. Živel zničil celou budovu, z níž zůstaly jen obvodové zdi. Podle hasičů poškodil také automobily, které parkovaly ve dvoře. Předběžnou škodu hasiči vyčíslili na 50 miliónů korun. Majitelé objektu ze společnosti Praha Sen odhadují škody na více než 100 miliónů korun. Požár, který mohli Pražané vidět až z okrajových částí města, likvidovalo celkem 152 hasičů, kteří měli k dispozici 43 zásahových vozidel. Z objektu evakuovali deset lidí. Podle dostupných informací šlo o největší požár v Praze za posledních deset let.

"Vesmírní lidé" stále neoprávněně používají Havlovo jméno

Navzdory tomu, že se prezident Václav Havel veřejně distancoval od takzvaného světového sympozia o lásce, jeho organizátoři, takzvaní kontaktéři s vesmírnými bytostmi, nadále uvádějí na pozvánkách a dokumentech jeho jméno. Trvají i na tom, že se akce uskuteční v sobotu 9. září ve Španělském sále Pražského hradu, ačkoli jim Hrad sál nepronajal. Havlův mluvčí Ladislav Špaček řekl, že organizátoři prezidentovo jméno zneužili bez jeho vědomí a souhlasu. Dodal, že Správa Pražského hradu ani žádná jiná hradní instituce s pořadateli "vesmírného sympozia" nepodepsala žádnou smlouvu o pronájmu Španělského sálu. "Vesmírní lidé Sil Světla", jak se sekta nazývá na svých internetových stránkách, však nehodlají respektovat výzvu prezidentské kanceláře, aby neposílali pozvánky s nepravdivým sdělením, že na sympozium zve prezident a že se akce koná na Pražském hradě. "Rozeslali jsme pozvánky mnoha lidem, i v zahraničí. Nejde to vrátit zpátky," řekl představitel sekty Ivo Benda. Prohlásil, že Havel před třemi měsíci v osobním rozhovoru se dvěma členy sekty prý souhlasil s tím, aby na pozvánku organizátoři použili formulaci, že je na sympozium zve prezident Havel. Špaček to však rezolutně popřel a vysvětlil, že použití prezidentova jména určuje poměrně složitá úřední procedura. Benda tvrdí, že jim Správa Pražského hradu poslala nabídku pronájmu Španělského sálu, ačkoli ta nezakládá právní nárok na pronájem místnosti.

Česko-německý seminář "V pravdě žít" začne 15. září v Horní Plané

Místem výměny názorů a zkušeností Čechů a Němců by se měl stát seminář s názvem "V pravdě žít - pravda jako základ dobrého sousedství". Uskuteční se od 15. do 17. září v Horní Plané na Českokrumlovsku. Seminář pořádá spolek Adalbert Stifter Centrum s městem Horní Planá a Unií pro dobré sousedství česky a německy hovořících zemí. Seminář se obrací především na příslušníky válečné a poválečné generace v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, rodilé Čechy i Němce, kteří jsou odpovědně činní v různých spolcích a institucích, v oblasti vzdělávání, komunální politice a veřejné práci. Součástí semináře bude v sobotu 16. září zábavný večer. V neděli 17. září budou moci zájemci navštívit bohoslužbu v kostele sv. Markéty v Horní Plané a na hudebním matiné vyslechnout díla skladatelů z Čech a Moravy v provedení Symfonického orchestru Euroregionu Bavorský les - Šumava - Mühlviertel.

Kolín ovládnou od 12. do 16. září už popáté mimové

Městské divadlo, dva cirkusové stany, Boudu bratří Formanů na náměstí, židovskou synagogu, ulice i další místa v Kolíně ovládnou už popáté mimové. Od 12. do 16. září se tam uskuteční mezinárodní festival neverbální divadla, věnovaný odkazu slavného pařížského pierota Jeana Gasparda Deburaua. Ten se v roce 1796 v Kolíně narodil jako Jan Kašpar Dvořák. Letošní ročník přehlídky nese upravený titul Kašparův kolínský "mimoriál". Vedle Kolína se mnohá vystoupení přenesou ve dnech 14. až 17. září i do Pardubic. Rozšíření festivalu mimo Kolín si vynutily zejména zahraniční soubory, které mají velký zájem odehrát více představení. Pozvánkou na festival bude originální vystoupení britského souboru Stan's Cafe. Očekávají se i další hosté ze zahraničí, například z Dánska, Španělska a Francie. Přijede i řada kolektivů mezinárodních, například česko-dánsko-nizozemský soubor SCO.stage code s hrou Herzšlégr pro kolínskou synagogu. Široké dramaturgické rozpětí této přehlídky nabídne divákům klauniády, pouliční a pohybové divadlo, pantomimu, cirkusová vystoupení, performance a tvůrčí dílny. Lahůdkou letošního ročníku má být podle pořadatelů také jediné představení Divadla bratří Formanů, kteří do Kolína připlují s hrou Nachové plachty.

Prahu čekají v září a říjnu dva mezinárodní veletrhy erotiky

Kromě mezinárodního veletrhu erotické kultury, který společnost Bohem Production pod názvem Erotica Sex 2000 připravuje na konec října do Národního domu na Smíchově, čeká Prahu obdobná akce začátkem září. Má název Erotický veletrh a rovněž s účastí zahraničních hvězd pornobyznysu se uskuteční od 7. do 10. září v Národním domě na Vinohradech. Šéf kolínské firmy Willi Aleš Krupka novinářům řekl, že "jeho" veletrh navazuje na tradici těch předešlých a koná se už pošesté. Stejně se však před týdnem vyjádřila o konkurenčním veletrhu ředitelka Bohem Production Ivana Mattei, která na říjen připravuje rovněž šestý ročník. Náplní se ale obě akce nebudou příliš odlišovat. Zájemcům starším 18 let nabídnou nejnovější služby a zboží erotického průmyslu. V doprovodném programu dají příležitost hvězdám pornosnímků naživo ukázat, co předvádějí před kamerami.

A ještě informace o čtvrtečním počasí v České republice:

Očekávejte oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. K večeru od západu postupně ubývání oblačnosti i srážek. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů Celsia.

Tolik zprávy Radia Praha.