Zprávy pátek, 22. září 2000

Renata Prátová

Světová banka chce České republice radit, jak urychlit její vstup do Evropské unie

Nikoli v oblasti financí, ale především v poskytnutí zkušeností a kontaktů podporujících rychlejší přistoupení České republiky k Evropské unii nyní bude spočívat pomoc Světové banky (SB) České republice. Vyplynulo to ze slov prezidenta SB Jamese Wolfensohna na čtvrteční tiskové konferenci v Praze, jež byla součástí akcí Mezinárodního měnového fondu (MMF) a SB před jejich výročními zasedáními příští týden v Praze. Zdůraznil, že ani v minulosti zde nebyla velká nutnost finanční pomoci, a Česká republika tak od banky nezískala příliš peněz.

Pokud jde o strategii Světové banky na snížení chudoby ve světě, neměla by se týkat jen nejchudších zemí, ale i zemí se středním příjmem. Podle jejího šéfa Wolfensohna se při boji s chudobou nelze zaměřit pouze na oddlužení těchto zemí, ale i na otevření trhů pro jejich výrobky. Wolfensohn doufá, že to vyspělé země udělají. Pražská zasedání MMF a SB mají doprovázet demonstrace odpůrců globalizace. Wolfensohn přitom na těchto protestech shledává i pozitivní věci. "Nedívám se na demonstrace jen negativně. Jsem potěšen, že roste uvědomění nutnosti boje proti chudobě," uvedl s tím, že boj proti chudobě musí být společným cílem všech zúčastněných stran.

Podle ekonoma Světové banky pro region střední Evropy Carlose Silva-Jauregui by k překonání hospodářské mezery mezi Českou republikou a Evropskou unií měl přispět vysoký růst české ekonomiky. Ředitel Světové banky pro Českou republiku a další země tohoto regionu Roger Grawe se přitom domnívá, že česká ekonomika může v příštích letech růst mnohem rychleji než nyní, a to až o pět procent ročně. "Nicméně důležité není, jak rychle může ekonomika růst, ale jak učinit tyto vysoké míry růstu udržitelné v dlouhodobém horizontu bez ohrožení makroekonomické stability," řekl ČTK Grawe. Jedním z rizik budoucího vývoje je přitom podle něj udržení rozpočtové rovnováhy.

Mezinárodní měnový fond v letošním roce očekává růst české ekonomiky o 2,3 procenta a v příštím roce o 3,2 procenta. Domácí instituce jsou ve svých odhadech mírně optimističtější. Česká národní banka předpovídá růst hrubého domácí produktu pro letošní rok na 1,7 až 2,7 procenta, přičemž pravděpodobnější je podle ní růst v horní části tohoto intervalu. Ministerstvo financí počítá s růstem o 2,5 procenta, stejně tak jako Český statistický úřad.

Výkonný ředitel Mezinárodního měnového fondu Horst Köhler řadí k hlavním příčinám slabého eura i nejistotu kolem dalšího směru evropské integrace a rozšíření Evropské unie. "Evropané se musejí jasněji vyjádřit, že chystají reformu institucí v souladu se snahou o sjednocenější Evropu. Měli by se dohodnout, jak se vypořádají s rozšířením Unie," řekl v rozhovoru pro International Herald Tribune.

Aktivisté vyzvali bankéře, aby podporovali hromadnou dopravu

Asi dvacet odpůrců globalizace z České republiky i zahraničí, kteří přijeli do Prahy protestovat proti politice Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, vyzvalo ve čtvrtek bankéře, aby místo automobilové dopravy podporovali rozvoj hromadné dopravy a infrastruktury pro pěší a cyklisty. Na poklidném happeningu na Staroměstském náměstí požadovali, aby světoví finančníci jezdili po Praze během zasedání obou institucí tramvajemi a metrem. Organizace Car Busters, pořádající happening spolu s Iniciativou proti ekonomické globalizaci, vyhlásila čtvrtek světovým dnem bez aut. Aktivisté sehráli pro přihlížející krátkou scénku, ve které zástupci automobilových a naftařských společností podplatili světového finančíka, aby postavil dálnici přes národní park.

Krátký protest chtěl podle Ivany Jakubkové z Car Busters poukázat na to, jak auta ničí přírodu i na to, jak k tomu přispívají svou politikou SB a MMF. "Nutí země nebo vlády, aby privatizovaly veřejnou dopravu, například vydávají veliké peníze na masívní výstavbu dálnic, silnic po celém světě, které nakonec často nejsou ani používané. Třeba přes Amazónii jde dálnice, po které nic nejezdí," vysvětlila novinářům. Jakubková rovněž odsoudila, že bankéře rozváží po Praze luxusní automobily. Organizátoři chtěli původně uspořádat protestní pochod. Podle Jakubkové však začali vyřizovat potřebná povolení příliš pozdě.

Ministři Miroslav Grégr a Stanislav Gross považují postoj kolegy Miloše Kužvarta k MMF za legitimní

Postoj ministra životního prostředí Miloše Kužvarta k Mezinárodnímu měnovému fondu je legitimní, soudí ministři vnitra Stanislav Gross a průmyslu a obchodu Miroslav Grégr. Reagovali tak ve čtvrtek na aktivity svého kolegy v souvislosti s pražským zasedáním MMF a skupiny Světové banky a s jeho odhodláním účastnit se alternativních akcí proti zasedání finančníků. "Nikomu v tom nebudeme bránit," komentoval už dříve Kužvartův úmysl účastnit se akcí nevládních organizací premiér Miloš Zeman. "Kolega Kužvart je člověk, který sice má svůj postoj v řadě věcí odlišný od některých členů vlády, ale v každém případě je to člověk, který z tohoto kolektivu nijak zásadně nevybočuje," řekl ČTK ministr Gross.

Ministr Miloš Kužvart ve čtvrtek pořádal tiskovou konferenci, na kterou pozval kritiky MMF a SB sociologa Jana Kellera a filozofa Erazima Koháka. Keller například zpochybnil reformovatelnost těchto institucí a označil je za hlavní viníky výstavby megalomanských přehrad a těžby zlata a ropy, protože tyto projekty financovaly a stále financují.

Vláda a centrální banka musely podle parlamentní vyšetřovací komise v IPB zasáhnout

Poslanecká sněmovna ve čtvrtek vyslechla zprávu parlamentní vyšetřovací komise k Investiční a Poštovní bance (IPB). Ze zprávy mimo jiné vyplývá, že vláda a centrální banka musely letos v červnu aktivně zasáhnout při řešení situace IPB. Členové komise se shodli, že nečinnost vlády a banky v této situaci by znamenala katastrofu pro finanční systém a ekonomiku země. Sněmovna vyslechla zprávu s vyloučením veřejnosti a za zvýšených bezpečnostních opatření. Předseda komise k IPB Miroslav Kalousek na protest proti tomuto rozhodnutí průběžnou zprávu komise rozdal zástupcům médií a proti postupu sněmovny se důrazně ohradil. Jak řekl, považuje ho za "naprosto nehoráznou" snahu zabránit svobodnému šíření informací.

Ve zprávě, která čítá šest listů, komise podrobně popisuje časový výčet událostí od uvalení nucené správy na IPB, přes okolnosti výběru strategického partnera, po následný prodej banky Československé obchodní bance (ČSOB). Zpráva však neobsahuje podrobnosti a jednotlivé kroky vlády, České národní banky (ČNB) a ČSOB ani nijak podrobněji nekomentuje a neanalyzuje. Zpráva také uvádí, že schéma uskutečněné varianty, včetně časového harmonogramu, bylo vypracováno ČSOB a guvernérovi ČNB Josefu Tošovskému a ministrovi financí Pavlu Mertlíkovi prezentováno "ne později než 30. května na jednání v Paříži". V období od 15. června do 19. června měli podle komise jednat ČNB, vláda, Mertlík, nucený správce a ČSOB ve shodě.

Ministr financí však podle komise popřel, že by mu byla známa existence jakéhokoli dokumentu datovaného před 15. červnem, který by hovořil o variantě rychlé nucené správy s následným prodejem ČSOB. Komise tedy soudí, že Mertlíkova výpověď nemusí být pravdivá. Ministr Mertlík už dříve popíral, že by o záležitosti měl informace s předstihem.

Na ministra Mertlíka a nuceného správce IPB Petra Staňka podal ve čtvrtek předseda komise Miroslav Kalousek trestní oznámení kvůli podezření z křivé výpovědi. "Většina členů vyšetřovací komise dospěla k názoru, že výpověď těchto dvou osob je nepravdivá," řekl Kalousek a vysvětlil, že podle zákona musejí svědci před vyšetřovací komisí sněmovny vypovídat pravdivě a nesmějí zatajit důležité skutečnosti. "Ministr financí při své výpovědi před komisí popřel, že by mu byla známa existence jakéhokoli dokumentu datovaného před 15. červnem 2000, který by hovořil o variantě rychlé nucené správy s následným prodejem podniku ČSOB. Doklady, kterými vyšetřovací komise disponuje, svědčí o tom, že jeho výpověď je nepravdivá," uvádí se přímo ve zprávě komise.

Ministr financí Mertlík veškerá obvinění odmítl. "Jsem hluboce přesvědčen, že jsem neřekl nic nepravdivého," řekl novinářům. Svého ministra se důrazně zastal premiér Miloš Zeman: "Tento nápad je pokusem vyšetřovat hasiče za to, že uhasili požár, místo aby se vyšetřovalo, kdo ten požár založil - jinými slovy, kdo vytuneloval IPB." Uvedl, že je Mertlíkovi vděčný za to, že výrazně přispěl k objasňování této skutečnosti.

Předseda klubu Občanské demokratické strany Vlastimil Tlustý novinářům po jednání řekl, že rozpory mezi Mertlíkovou výpovědí a informacemi samotných poslanců jsou takové, že "další orgány" by měly prověřit, zda nebyl porušen zákon. Na otázku, zda by měl ministr kvůli trestnímu oznámení odstoupit, odvětil, že odpověď na ni nechává na každém politikovi, kterého se to týká. Tlustý nic nemění na svém názoru, že řešení, která vláda zvolila v případě IPB, bylo to nejdražší.

Další informace ze čtvrtečního jednání Poslanecké sněmovny

Platnost lustračních zákonů bude prodloužena i po 1. lednu příštího roku. Rozhodli o tom poslanci, kteří schválili předlohy navržené jejich pravicovými kolegy. Platnost obecného lustračního zákona by měla podle autorů předlohy skončit schválením zákona o státní službě. Platnost druhého z lustračních zákonů, který se týká konkrétně bezpečnostních složek, by měla skončit přijetím nového služebního zákona. Přijatá předloha předpokládá, že nově by se lustracím nemuseli podrobovat lidé narození po 1. prosinci 1971, a kterým bylo v době pádu komunismu 18 let. Dosavadní lustrační zákony takové ustanovení neobsahují. Obě předlohy musí ještě posoudit Senát a podepsat prezident.

Poslanci také vyslovili souhlas s tím, aby v České republice působil od 10. října pět let Britský vojenský poradní a výcvikový tým pro střední a východní Evropu. Jeho členové se budou podílet na výcviku nižších poddůstojníků, kteří v armádě zastávají funkce velitele družstva a zástupce velitele čety. Senát schválil přítomnost britských vojáků v České republice už počátkem srpna. Britský tým se na výcviku českých a jiných vojáků podílí v Česku už nyní, a to ve vyškovské vojenské akademii. Kurs, který tam organizuje pro 60 důstojníků z České republiky, Maďarska, Polska a Ukrajiny, začal v pondělí.

Dolní parlamentní komora dále v rámci vládní novely bankovního zákona zvýšila maximální finanční hranici pro odškodnění vkladatelů zkrachovalých peněžních ústavů. Ze současných 400.000 korun by mohli v případě výplaty pojištění získat 90 procent z vkladu, maximálně ale 25.000 eur - zhruba 875.000 korun pro jednu oprávněnou osobu.

Snížit energetickou náročnost české ekonomiky i nepříznivé vlivy energetických procesů na životní prostředí je cílem vládního návrhu zákona o hospodaření energií, který sněmovna schválila. K velkému zklamání ministra životního prostředí Miloše Kužvarta však poslanci z normy vypustili takzvaný "zelený haléř" na podporu hospodárného využívání energie. Pokud zákon potvrdí Senát a prezident, výrobci elektřiny nebudou muset odvádět jeden haléř z každé prodané kilowatthodiny do Státního fondu životního prostředí. Takto získaná částka, která měla dosáhnout téměř půl miliardy korun ročně, měla směřovat na podporu alternativních zdrojů a úspor.

Poslanecká sněmovna podpořila rovněž založení Univerzity Tomáše Bati, která má vzniknout v příštím roce ve Zlíně. Vládní návrh zákona, který vytvoření univerzity předpokládá, poslanci velkou většinou hlasů schválili. Zákon by měl nabýt účinnosti 1. ledna příštího roku, ještě předtím ho ale posoudí Senát a prezident.

Dolní komora parlamentu schválila i návrh letošního rozpočtu nově zřízeného Státního fondu dopravy. Vzhledem k tomu, že zákon o jeho vzniku nabyl účinnosti až v červenci, byl fond zatím napojen na rozpočet ministerstva dopravy. Samostatný rozpočet fondu, který počítá s necelými 10 miliardami korun příjmů, má financovat výstavbu a údržbu silnic a dálnic, ale i železnice a vnitrozemských vodních cest.

Rakouští aktivisté opět blokují česko-rakouské hranice

Šest ze sedmi česko-rakouských hraničních přechodů v Brněnském kraji uzavřeli v pátek krátce před sedmou hodinou rakouští ekologičtí aktivisté na protest proti spuštění Jaderné elektrárny Temelín. Už od 06:00 blokují rakouští odpůrci Temelína i jihočeské přechody. Blokáda má skončit až v 18:00. Otevřený zatím zůstává pouze přechod Poštorná-Reinthal na Břeclavsku a do 13:00 bude průjezdný přechod Wullowitz-Dolní Dvořiště.

Stejně jako před týdnem rozvinuly i v pátek skupinky rakouských ekologických aktivistů na znojemských a břeclavských přechodech transparenty s hesly proti spuštění temelínské elektrárny. Mnozí z nich vylepili letáky nejen na obchody a budovy v blízkosti přechodů, ale i přímo na celnicích. Podle mluvčího Hornorakouské platformy proti jadernému nebezpečí Josefa Pühringera je cílem této akce dosáhnout toho, aby česká strana udělala "přestávku" ve spouštění Temelína. Při ní by tato elektrárna měla být přezkoumána z hlediska jaderné bezpečnosti a vlivu na životní prostředí. "Jestliže v pátek padne rozhodnutí, že Temelín nebude spuštěn bez rozsáhlé zkoušky, může být blokáda během několika minut rozpuštěna," zdůraznil Pühringer.

Prezident Václav Havel věří, že volby v Jugoslávii přinesou novou naději Balkánu

Prezident Václav Havel věří, že nadcházející parlamentní a prezidentské volby v Jugoslávii "budou znamenat pro Balkán další posun k lepšímu". "Bylo by krátkozraké domnívat se, že odstraněním nedemokratického režimu zmizí veškeré problémy jako mávnutím kouzelného proutku," uvedl Havel v poselství pro účastníky čtvrteční pražské konference o Balkánu. Jak dodal, vytváří se tím ovšem prostor pro obnovu duchovní a ekonomickou, pro obnovu dobrých vztahů se sousedy i s ostatními zeměmi kontinentu a pro budování celkové prosperity regionu. Havel spatřuje naději pro jihovýchodní Evropu v pokroku, který dosáhly některé státy regionu.

Hosté pražské konference o Balkánu ve čtvrtek hodnotili, jak se daří naplňovat Pakt stability pro jihovýchodní Evropu, a hledali cestu k hospodářské obnově Balkánu. Shodli se mimo jiné na tom, že při hospodářské rekonstrukci Balkánu a naplňování paktu stability je zapotřebí trpělivosti. Koordinátor Iniciativy pro spolupráci v jihovýchodní Evropě (SECI) a rakouský vládní zmocněnec pro rozšíření Evropské unie Erhard Busek zdůraznil, že nejvyšší prioritou při rekonstrukci enormně nestabilního poválečného balkánského regionu jsou soukromé investice.

Podle zástupce Vysokého představitele pro Bosnu a Hercegovinu Daniela Bessona mají české firmy řadu příležitostí podílet se na poválečné rekonstrukci na Balkáně. České malé a střední firmy mají příležitost prezentovat se na mezinárodní oborově zaměřené akci Balkan Partnership 2000, která se bude konat od 9. do 10. listopadu 2000 v řecké Soluni.

Erhard Busek: Nejsem šťastný z blokád na rakousko-českých hranicích

Rakouský vládní zmocněnec pro rozšíření Evropské unie Erhard Busek ve čtvrtek nepřímo odmítl některé krajní formy protestu rakouských odpůrců české jaderné elektrárny Temelín. Podle jeho slov nejsou pokrokem v dobrých sousedských vztazích. Busek to uvedl v Praze na konferenci o obnově Balkánu. Podle něj česká vláda postupuje správným směrem. Připravuje se totiž schůzka, na které se bude diskutovat o otevřených problémech týkajících se vstupu Česka do Unie. Ta se také dotkne rakouských zájmů. Erhard Busek zopakoval, že rakouská vláda je vstupu České republiky do Unie jednoznačně nakloněna a žádné překážky či veta klást nehodlá.

Dopravci předali vládě šest témat k řešení krize s cenami nafty

Celkem na šesti tématických okruzích pro vládu k řešení situace kolem růstu cen pohonných hmot se ve čtvrtek shodli zástupci čtyř dopravních svazů. Témata spolu s konkretizací požadavků od každého sdružení ve čtvrtek předali na Úřad vlády. ČTK to sdělil mluvčí sdružení Česmad Bohemia Martin Felix. Na přesné specifikaci jednotlivých témat se dopravci nedokázali dohodnout, a proto upřesnění předložila každá organizace zvlášť. Jednání se zúčastnily vedle Česmadu, Společenství autodopravců Čech a Moravy, Svaz řidičů a Svaz průmyslu a dopravy. Mezi témata pro jednání patří regulace výše cen pohonných hmot, snížení daňového zatížení dopravců, podpora ekologických vozidel, řešení problematiky cen v silniční dopravě, uplatnění institutu krizového stavu v silniční dopravě, tedy nezvyšování počtu subjektů v odvětví, a zavedení tzv. profesní nafty pro silniční dopravce, tedy vracení části spotřební daně dopravcům.

Podle vládního mluvčího Libora Roučka předá Úřad vlády návrhy autodopravců, adresované premiérovi Miloši Zemanovi, ministerstvu dopravy a spojů, které by mělo spolu se zástupci ministerstva financí a dopravců vytvořit expertní skupinu pro řešení situace. Premiér Zeman ve čtvrtek odmítl pro ČTK požadavky dopravců komentovat. "Slíbil jsem dopravcům, že s nimi příští týden bude jednat pan ministr dopravy Schling a to dodržím. Jsem rád, že dopravci pochopili, že vláda sama spotřební daň nesníží a pokud by parlament sazbu daně snížil, tak všechna jednání s dopravci končí jako bezpředmětná," uvedl premiér.

Expertní komise by měla na návrhy dopravců odpovědět do středy 27. září. Dopravci očekávají vyřešení situace do konce září, jinak se sejdou krizové štáby svazů a budou jednat o případných protestech.

Čtyřkoalice podepíše do týdne další svatováclavskou smlouvu

Předsedové Křesťanské a demokratické unie - Československé strany lidové, Unie svobody, Občanské demokratické aliance a Demokratické unie podepíší 28. září další svatováclavskou smlouvu, která naváže na loňskou čtyřkoaliční dohodu o spolupráci. Na tiskové konferenci KDU-ČSL to ve čtvrtek oznámila místopředsedkyně Unie svobody Hana Marvanová. V letošní smlouvě má být podle ní prohlášení čtyřkoalice, které obsahuje program tohoto politického uskupení, dále pasáž o mechanismu rozhodování v rámci čtyřkoalice a také dohoda o termínech jmenování leadra, stínové vlády a konání pravidelných jednání parlamentních klubů čtyřkoalice.

Schodek zahraničního obchodu České republiky v srpnu činil 15,6 miliardy korun

Schodek ve výši 15,6 miliardy korun vykázala za minulý měsíc obchodní bilance České republiky. Oproti stejnému období loňského roku pasívní saldo vzrostlo o celých 13 miliard korun. Údaje ve čtvrtek ČTK poskytl tiskový mluvčí Českého statistického úřadu Ladislav Pištora. Celkový schodek obchodní bilance činil od začátku roku téměř 74 miliard, o více než 44 miliard korun proti stejnému období minulého roku.

Aféra Tepro: Český ministr Jan Kavan důvěřuje rumunské justici

Český ministr zahraničí Jan Kavan ve čtvrtek v Bukurešti prohlásil, že důvěřuje rumunské justici v kauze dvou českých podnikatelů, z nichž jeden je od středy ve vyšetřovací vazbě a oběma je zakázáno vycestovat z Rumunska. Oba jsou vyšetřováni v souvislosti s vraždou Virgila Sahleana, odborového předáka ve válcovnách trub Tepro v Jasech. Oznámila to agentura AFP. Kavan, který ve čtvrtek přicestoval do Rumunska na pozvání svého rumunského kolegy Petre Romana, vyslovil politování nad vraždou a vyjádřil naději, že "tato aféra nevyvolá nepřátelský postoj k našim investorům". Šéf české diplomacie podle AFP rovněž prohlásil, že mu není nic známo o existenci důkazů proti českým podnikatelům, ale současně zdůraznil, že Praha "bude respektovat rozhodnutí rumunského soudu, ať už bude jakékoli".

Rumunská policie uvalila ve středu vazbu na českého podnikatele Františka Příplatu, který byl zadržen v úterý večer, když se pokusil opustit Rumunsko, i když mu to bylo 14. září do ukončení vyšetřování případu zakázáno, stejně jako výkonnému řediteli válcoven Tepro Teodoru Gavulovi.

Sahleanu byl zavražděn 7. září. Dva vrahy policie už zadržela. Zatčeno je i pět dalších rumunských občanů, kteří Sahleanuho vraždu údajně zorganizovali a objednali. Rumunské odborářské zdroje a část tisku však nadále tvrdí, že vraždu si objednali Češi. Sahleanu totiž usiloval o zrušení kupní smlouvy, na jejímž základě v roce 1998 získaly 51procentní podíl v Tepro Železárny Veselí. Jménem železáren tehdy podepsal smlouvu právě František Příplata.

Od října se rozšíří v cizině nárok Čechů na sociální zabezpečení

Od 1. října vstoupí pro Českou republiku v platnost Evropské prozatímní dohody o sociálním zabezpečení. Tyto úmluvy Rady Evropy ukládají zemím povinnost stejného nakládání s občany smluvních států při aplikaci národních zákonů i mezinárodních smluv v oblasti důchodů, nemoci, mateřství, úmrtí, pracovních úrazů, nezaměstnanosti a při poskytování rodinných přídavků. ČTK o tom ve čtvrtek informovalo tiskové oddělení ministerstva práce a sociálních věcí. Pro české občany to znamená, že státy, které smlouvu ratifikovaly, proti nim nebudou uplatňovat diskriminační opatření, která jsou vůči cizincům obsažena v národních zákonech.

Odborníci jednají v Kutné Hoře o přínosu dynastie Jagellonců

Historie, kultura a umění za vlády dynastie Jagellonců (14. až 16. století) je tématem mezinárodní konference, která ve čtvrtek začala v Kutné Hoře. O vlivu tohoto významného panovnického rodu na vývoj střední Evropy bude do neděle hovořit 80 evropských a amerických odborníků, řekl ČTK Jiří Kuthan z Ústavu dějin umění akademie věd. Je připraveno 35 odborných přednášek. Kutnohorské setkání je součástí takzvaného jagellonského projektu, jehož hlavním garantem je lipský ústav pro výzkum kultury a dějin ve střední Evropě. Projekt chce sjednotit bádání jednotlivých evropských států, které by tak měly obraz o historii střední Evropy vytvářet společně.

Nová Škoda Fabia Combi bude mít premiéru 28. září v Paříži

Do konce letošního roku by se měla v prodeji objevit nová Škoda Fabia v provedení Combi. A.s. Škoda Auto ji poprvé představí veřejnosti na pařížském autosalónu ve čtvrtek 28. září. ČTK to řekl Evžen Krauskopf z tiskového oddělení automobilky s tím, že další podrobnosti, včetně ceny a data uvedení na trh, firma uvede až na tiskové konferenci v Paříži příští týden.

V Karlových Varech byl zahájen 33. ročník festivalu Tourfilm

Za rekordní účasti 93 států byl ve čtvrtek v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech zahájen 33. ročník mezinárodního filmového festivalu Tourfilm '2000, který je nejstarší filmovou přehlídkou světa se zaměřením na cestovní ruch. Pořadatelská agentura Art Production K.2 ČTK informovala, že do soutěže je přihlášeno 380 snímků a videospotů, což je nejvíce v historii festivalu. Novými účastníky festivalu jsou nejmenší evropské státy Andorra a San Marino, ale i asijské země Omán, Pákistán i ostrovy karibské oblasti a Oceánie. Kromě dvou tradičních kategorií videa a filmů zaměřených na prezentaci národních centrál cestovního ruchu a na snímky, prezentující komerční turistiku, zařadili letos organizátoři novou soutěž dokumentárních a publicistických televizních pořadů s turistickou tematikou. Snímky bude hodnotit mezinárodní porota zastoupená odborníky z Itálie, Rakouska, Velké Británie a České republiky, kteří v pátek vyhlásí vítěze soutěže.

Klatovské rybářství zahájilo podzimní výlovy rybníků

Klatovské rybářství v těchto dnech zahájilo podzimní výlovy rybníků. Letošní produkce tržních ryb by měla činit přibližně 1000 tun, což je o téměř 70 tun více než v loňském roce, řekl ve čtvrtek ČTK generální ředitel společnosti Jaroslav Průcha. Z celkové produkce tržních ryb představují 800 tun kapři, 50 tun připadá na vedlejší druhy ryb a sortiment doplní 150 tun pstruhů a sivenů. Letos na podzim musí rybáři vylovit celkem 288 rybníků, z toho 100 rybníků s tržními rybami. Výlovy potrvají až do poloviny listopadu, vrchol rybáře čeká v druhé polovině října.

Ze sportu:

Ludmila Formanová, jedna z největších českých nadějí na olympijskou medaili, nedokončila pro zranění páteční rozběh na 800 metrů a z dalších bojů v Sydney byla vyřazena. Naděje šestadvacetileté dvojnásobné mistryně světa trvaly pouhých 550 metrů. Potom svěřenkyně světové rekordmanky Jarmily Kratochvílové, startující se zavázaným levým kotníkem, z třetího místa odstoupila. Do sobotního semifinále se naopak kvalifikovala Helena Fuchsová, která se starala o tempo v nejrychlejším pátém rozběhu. V letošním maximu 1:58,97 doběhla na třetím místě a postoupila třetím časem mezi všemi startujícími.

Českému oštěpaři Janu Železnému v pátek stačil v olympijské kvalifikaci jediný pokus k tomu, aby si zajistil postup do sobotního finále. Dvojnásobný olympijský vítěz poslal náčiní do vzdálenosti 89,39 metru a suverénně přehodil limit 83 metrů.

Bezchybně vstoupil do olympijské soutěže střelců v disciplíně skeet Petr Málek. Český reprezentant v pátek ve třech sériích ani jednou nechybil a s nástřelem 75 trefených terčů figuruje spolu s dalšími dvěma střelci na vedoucí pozici.

Český reprezentant Miroslav Januš, obhájce bronzové medaile z Atlanty, se v pátečním olympijském finále soutěže střelců na běžící terč propadl z pátého místa po kvalifikaci na poslední, osmou pozici. Januš přidal k nástřelu 575 ze základní části ve finále po nevýrazném výkonu jen 91,8 bodu a celkově získal 666,8 bodu.

Petr Jákl v pátek na olympijských hrách v Sydney prohrál v třetím kole a soutěž pro něj skončila. Český judista, jenž měl v kategorii nad 100 kilogramů v úvodním kole volný los, sice v druhém kole porazil Gabriela Munteana z Rumunska, ale v boji o postup do čtvrtfinále byl nad jeho síly Brazilec Daniel Hernandes, který vyhrál na ipon.

Opakovaná zkouška potvrdila v moči českého cyklisty Jana Hrušky přítomnost anabolického steroidu nandrolonu. Jezdec tak definitivně přišel o start v olympijské časovce a nyní musí čekat na verdikt disciplinární komise Českého svazu cyklistiky. Hruška byl na dopinkovou zkoušku vylosován 13. září po sedmnácté etapě závodu Kolem Španělska. Den předtím skončil překvapivě druhý v královské horské etapě.

A ještě informace o pátečním počasí v České republice:

Oblačno až polojasno, místy přeháňky. Nejvyšší denní teploty 13 až 17 stupňů Celsia.