Zprávy sobota, 23. září 2000

Eva Petržílková

Premiér Zeman zdůraznil na zasedání MMF význam zahraničních investic

Český premiér Miloš Zeman v pátek ve svém projevu na zahajovacím dni Programu seminářů výročních zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky pochválil úspěchy své vlády za poslední dva roky, přičemž zdůraznil hlavní roli zahraničních investic. Jak připomněl, úrokové míry jsou dnes nízké, a to znamená, že do České republiky neproudí horký zahraniční kapitál, ale dlouhodobé investice. To je podle něj dáno i přijatými pobídkami pro investory. Ty jsou určeny jak pro domácí, tak pro zahraniční subjekty, ale využívají jich zejména zahraniční investoři vzhledem k nedostatku domácího kapitálu. "Chci, aby ČR byla šedivá a nudná a neobjevovala se na stránkách světového tisku," představil Zeman finančníkům svou vizi. Novináři totiž mají rádi katastrofy, vysvětlil premiér.

ČR si podle premiéra Zemana prošla dvěma fázemi vývoje. První byla "fází tržního fundamentalismu", kdy měl všechno vyřešit trh a nikdo veřejně neřekl, že je potřeba dlouhodobé strategie. To bylo podezřelé jako komunistické dědictví, řekl. V důsledku nedostatku vlastního kapitálu, který byl řešen bankovními půjčkami, a nedostatečným zkušenostem podnikatelů došlo k nárůstu jak podílu špatných půjček, tak zadlužení podnikového sektoru, dodal. Až v druhé fázi, která započala před dvěma lety, se začala pozornost orientovat na přilákání zahraničních investorů do země. Poté znovu začaly růst reálné mzdy a hrubý domácí produkt. Růst produktivity práce přitom překračuje růst reálných mezd, inflace se snížila, zhodnotil roky své vlády Zeman. "To je nudná šedá strategie, která chce přilákat zahraniční investice," řekl český premiér.

"Privatizace bank s výjimkou Komerční banky, která by měla být hotova v prvním čtvrtletí příští roku, je téměř dokončena, privatizace telekomunikací proběhne příští rok a poté energetik," pokračoval výčtem úspěchů premiér Zeman. Příjmy z privatizace by přitom podle něj měly jít hlavně do vzdělání, bydlení a infrastruktury.

Podle hlavního ekonoma MMF jsou růstové vyhlídky české ekonomiky poměrně příznivé

Hlavní ekonom Mezinárodního měnového fondu Michael Mussa ocenil na české ekonomice růst exportu do západní Evropy, nízkou míru inflace a udržitelný měnový deficit. Za problémové označil těžko vymahatelné úvěry bank a pomalou transformaci státních podniků. "Výhled růstu české ekonomiky zejména v blízkém horizontu vypadá celkem dobře," uvedl v pátek při příležitosti oslav desátého výročí U.S. Business School in Prague. Jak Mussa dále připomněl, české hospodářství muselo překonat relativně dlouhou recesi, spojenou s devalvací domácí měny a neudržitelným obchodním deficitem. Nyní těží z růstu západních ekonomik a postupného zotavení východoevropských zemí.

Roger Nord srovnával růst českého hospodářství s ekonomikami Maďarska a Polska

Představitel Mezinárodního měnového fondu pro Českou republiku Roger Nord věří, že české hospodářství poroste v příštích letech tak, jako nyní rostou ekonomiky Maďarska a Polska. "Osobně jsem přesvědčen, že růst v České republice dosáhne takových hodnot jako v Maďarsku a Polsku," řekl Nord na semináři MMF k rozšíření Evropské unie o tranzitivní země střední a východní Evropy. Termín dosažení úrovně hrubého domácího produktu na obyvatele v ČR průměrné výši v EU bude podle jeho slov determinován startovní pozicí, která je v Česku vedle Slovinska nejlepší ze zemí střední a východní Evropy, a růstem ekonomiky v příští dekádě. K dosažení trvalejšího růstu je třeba dokončit reformy, například restrukturalizaci průmyslu a bankovního dohledu, dodal.

MMF očekává letošní růst české ekonomiky o 2,3 procenta a v příštím roce o 3,2 procenta. Domácí instituce jsou v odhadech mírně optimističtější. Podle ředitele Světové banky pro ČR Rogera Grawea může tuzemská ekonomika růst v příštích letech až o pět procent ročně.

Podle Iana Johnsona bere Světová banka ohled na kulturní odlišnosti

Změnu přístupu Světové banky k projektům, které financuje, na páteční konferenci o ekonomice a kultuře demonstroval v pátek v Praze viceprezident Světové banky Ian Johnson. Řekl, že Světová banka začíná brát ohled i na sociální vztahy a kulturní historii zemí, v nichž se projekty uskutečňují. "Ekonomové jako já si začínají uvědomovat, že kultura a řemesla nejsou nadstavbou, ale přínosem," řekl Johnson při své přednášce o smyslu kultury a udržitelném rozvoji.

Dvoudenní konference Ekonomika a kultura - partnerství pro 21. století začala v pátek. Analyzuje otázku přínosu kultury sociálnímu a ekonomickému rozvoji. Spoluorganizující společnost Praha 2000 na ni pozvala zástupce kulturní i ekonomické sféry.

Podle ministra Mertlíka bude ČR příští rok přeřazena mezi země poskytující pomoc

Česká republika by již od příštího roku měla v rámci Světové banky patřit mezi státy, které ostatním zemím poskytují pomoc. "Jsme v poslední fázi vyjednávání o přesunu ze zemí, kterým Světová banka pomáhá, do vyšší skupiny," uvedl na páteční tiskové konferenci v Kongresovém centru ministr financí Pavel Mertlík. Povýšení na dárcovskou zemi by se podle něj mělo uskutečnit na počátku příštího roku. Mertlík připomněl, že Česká republika získává od Světové banky především technické rady. "Získáváme především technickou podporu v oblasti reformy státních financí," prohlásil s tím, že důležitá je zejména revize výdajů veřejných rozpočtů a reforma penzijních systémů.

Podle viceguvernéra Dědka poškozuje nestabilní euro malé otevřené ekonomiky

Malé otevřené ekonomiky jsou poškozovány nestabilitou eura a případný zásah proti oslabování eura by mohl těmto zemím pomoci. "Já osobně bych to v zájmu malých ekonomik přivítal," řekl v pátek po tiskové konferenci v Kongresovém centru novinářům viceguvernér centrální banky Oldřich Dědek. Dodal však, že argumenty, které používají nejvyspělejší země, nejsou motivovány zájmy malých ekonomik. Turbulence zahraničních měn mají dopad na korunu a centrální banka má málo možností jak na to reagovat, uvedl.

Tomáš Halík vyzdvihl zásluhu globalizace na zániku komunismu

Hlavní zásluhu na zániku komunismu má podle katolického intelektuála Tomáše Halíka postupující proces globalizace, jev některými skupinami negativně zmiňovaný v souvislosti s pražským zasedáním Mezinárodního měnového fondu. Komunismus se podle prezidenta České křesťanské akademie udusil v ostrém větru svobodné soutěže mezinárodního trhu zboží a idejí. "Nepatřím k lidem, pro které je globalizace strašidlem obcházejícím svět, dokonce jsem přesvědčen, že globalizace má hlavní zásluhu o to, že strašidlo komunismu zakončilo svou krvavou procházku dějinami," řekl rozhlasové stanici BBC Halík, jehož by si prezident Václav Havel dovedl představit jako jednoho ze svých možných nástupců.

Sobotní rozprava na Hradě bude hostit přes tři stovky lidí

Prologem k debatám Mezinárodního měnového fondu a Světové banky má být podle představ prezidenta Václava Havla sobotní rozprava na Pražském hradě, jejíž obsazení se nakonec rozrostlo na více než tři stovky odborníků z řad odpůrců a zastánců globalizace. Záměrem prezidenta je v předvečer zasedání světových finančníků poskytnout prostor pro kultivovaný dialog, v jehož rámci by mohly zaznít jak argumenty reprezentantů mezinárodních institucí a jejich zastánců, tak i názory oponentů, včetně radikálních kritiků globalizace. Diskuse v Míčovně Pražského hradu bude možné sledovat v přímém přenosu na internetové adrese http://globalizace.ecn.cz.

Kontrasummit 2000 přilákal zahraniční levici i zvědavé studenty

Americká politoložka Silvia Federiciová zahájila v pátek v Kulturním domě Vltavská diskusní fórum kritiků politiky Mezinárodního měnového fóra a Světové banky Kontrasummit 2000. V polozaplněném sále vyslechlo její přednášku o kořenech politiky obou institucí přibližně 120 lidí. Byli mezi nimi jak skálopevně přesvědčení trockisté a levicově smýšlející lidé z celého světa, tak čeští studenti, kteří přišli, aby si poslechli jiný názor, než zní z místa zasedání MMF a SB - Kongresového centra Praha.

Nevládní organizace diskutovaly s Jamesem Wolfensohnem o projektech SB

Projekty financované Světovou bankou, které nevládní organizace považují za problematické, byly tématem páteční schůzky představitelů několika světových nevládních organizací s šéfem banky Jamesem Wolfensohnem. Setkání se uskutečnilo v rámci doprovodných akcí, které předcházejí výročnímu pražskému zasedání Mezinárodního měnového fondu a SB. Petr Hlobil se sdružení CEE Bankwatch Network na tiskové konferenci přivítal Wolfensohnův příslib vytvořit komisi, která by se zabývala financováním pevných paliv. "Je opravdu nejvyšší čas, aby se banka zabývala tím, jakým způsobem snížit investice do fosilních paliv, které způsobují problémy, jako je klimatická změna," řekl ČTK Hlobil.

Humanisté požadují zrušení MMF

Jako nástroj nadnárodního kapitálu určený k vykořisťování lidí vnímají Mezinárodní měnový fond a Světovou banku členové humanistických stran z celého světa. Na páteční tiskové konferenci to řekla prezidentka Humanistické internacionály Loredana Ciciová z Itálie. Humanistická internacionála vznikla v roce 1984 a proti MMF a SB vystupuje od svého vzniku. Česká Humanistická aliance má asi 200 členů.

V pražských ulicích v sobotu začnou otevřené protesty proti MMF

Sobota se má stát dnem, kdy poprvé naplno vypuknou pouliční protesty odpůrců Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Očekávat se dá i konfrontace levicových a pravicových kritiků globalizace, protože členové obou táborů chystají v ulicích hlavního města shromáždění a pochody. Vedení pražské policie označilo již dříve sobotní demonstrace za "prubířský kámen".

Podle hlavních organizátorů protestních akcí budou demonstrace proti MMF nenásilné

Hlavní organizace, které se podílejí na přípravě demonstrací u příležitosti pražského zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, se podle Tomáše Tožičky z iniciativy Milostivé léto 2000 dohodly na tom, že jejich protesty budou nenásilné. Tožička to řekl na páteční tiskové konferenci s tím, že se již daří zmírňovat "hysterii", která kolem plánovaných demonstrací vznikla. Uvedl, že v posledních dvou měsících se iniciativě podařilo navázat kontakt se státními orgány a vysvětlit jim, o co odpůrcům globalizace jde.

Na Palackého náměstí proti MMF promluvil i filosof Kohák

Asi 250 lidí se v pátek zúčastnilo dosud pravděpodobně největšího pražského protestu proti politice Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Na "Festivalu humanismu" pořádaném na Palackého náměstí Humanistickou aliancí, kromě několika hudebních skupin vystoupili například filosof Erazim Kohák či profesor Milan Machovec.

Kvůli zasedání MMF a SB policie nevpustila do ČR již 210 cizinců

Policie nevpustila od 10. do 21. září přes hraniční přechody do České republiky již 210 cizinců, a to v souvislosti s bezpečnostními opatřeními kvůli očekávanému přílivu odpůrců globalizace při pražském zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. ČTK to v pátek večer řekla mluvčí policejního prezídia Ivana Zelenáková.

Aktuální údaje o situaci na hranicích a informace o lidech, kterým byl v posledních dnech odepřen vstup do ČR, si vyžádal i prezident Václav Havel od ministra vnitra Stanislava Grosse, policejního prezidenta Jiřího Koláře a zástupce ředitele Služby cizinecké a pohraniční policie Václava Voseckého. Prezident Havel si je v pátek také pozval na Pražský hrad. "Ministr vnitra ujistil prezidenta, že všechna rozhodnutí byla učiněna v souladu se zákonem," sdělil ČTK prezidentův mluvčí Ladislav Špaček. Ten dále řekl, že Václav Havel respektuje dodržování zákona a pozitivně hodnotí snahu cizinecké policie postupovat korektně. "Zároveň tam, kde to zákon připouští, doporučuje (Havel) tolerantnější a velkorysejší postup vůči osobám, které hodlají navštívit ČR," dodal mluvčí.

Iniciativa proti ekonomické globalizaci zveřejnila ve středu otevřený dopis prezidentu Havlovi, v němž požaduje "respektování základních občanských práv a svobod, což znamená otevření hranic pro všechny, kteří chtějí v Praze vyjádřit svůj protest proti zasedání a zrušení pochodu".

Vládní zmocněnec přiznal, že české novináře lustrovala policie

Vládní zmocněnec pro přípravu výročních zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v Praze Zdeněk Hrubý v pátek potvrdil, že do udělování akreditací českým novinářům na zasedání obou světových finančních institucí v Praze zasahovala policie. Každá žádost o akreditaci prochází bezpečnostním prověřením, řekl Hrubý.

STEM: Většina občanů ČR není nakloněna odpůrcům MMF

S odpůrci Mezinárodního měnového fondu sympatizuje 28 procent občanů České republiky, zatímco 72 procent lidí se s názory kritiků globalizace neztotožňuje. Podle více než poloviny lidí, konkrétně 54 procent, je dobře, že se zasedání těchto finančních institucí koná v ČR, zbytek společnosti má opačný názor. Vyplývá to z bleskového průzkumu Střediska empirických výzkumů pro Český rozhlas a Českou televizi.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost nařídil opakování zkoušek v Jaderné elektrárně Temelín

Státní úřad pro jadernou bezpečnost nařídil opakování zkoušek v Jaderné elektrárně Temelín. Ve čtvrtek totiž zjistil, že jedna ze zkoušek při přípravě na spuštění elektrárny nebyla úspěšná a nařídil převést hlavní výrobní blok zpět na nižší teploty. Oznámil to mluvčí úřadu Pavel Pittermann. Výrobní blok by se tak měl ze současného režimu tři s teplotou vody vyšší než 260 stupňů Celsia vrátit do pracovního režimu, ve kterém je teplota všech systémů maximálně 60 stupňů nebo nižší.

Opakování zkoušek v jaderné elektrárně Temelín, které nařídil Státní úřad pro jadernou bezpečnost, potvrzuje podle předsedy Poslanecké sněmovny a ODS Václava Klaus pozornost věnovanou dostavbě Temelína. "To, že se nařizuje opakování toho či onoho dílčího konkrétního testu, jen potvrzuje obrovskou pozornost, která je těmto věcem věnována. Nevyvozoval bych z ní nic špatného, právě naopak," řekl v pátek Klaus na tiskové konferenci ODS.

Protesty Rakouska proti Temelínu se stále stupňují

Téměř 12 hodin byla v pátek většina česko-rakouských hraničních přechodů na jižní Moravě a v jižních Čechách blokována rakouskými odpůrci Temelína. Podle informací policie nezpůsobila blokáda dopravní kolaps a nikde se nevytvářely kolony aut.

Rakouský odpor proti jaderné elektrárně Temelín bude dále intenzivně pokračovat, i když bude blokáda hranic nahrazena politickými prostředky a demonstracemi. Prohlásil to poslanec hornorakouského zemského sněmu Otto Gumpinger, který vedl páteční blokádu na hraničním přechodu Wullowitz - Dolní Dvořiště. Podle něj Temelín neodpovídá západním bezpečnostním standardům a současné problémy při zkouškách elektrárny prý pouze dávají postupu rakouských aktivistů za pravdu. Stejný názor zastává i zemský hejtman Horních Rakous Josef Pühringer. Ten na hraničním přechodu Wullowitz prohlásil, že Temelín musí odpovídat mezinárodním standardům, u kterých nejsou přípustné žádné kompromisy.

Blokádu česko-rakouských hraničních přechodů na protest proti spuštění jaderné elektrárny Temelín schvaluje rakouská strana Zelených. Zahraničněpolitická mluvčí strany Ulrike Lunaceková připustila, že blokády postihnou i obyvatele obou zemí, kteří během protestů nemohou překročit hranici. Podobné akce jsou prý ale nutné pro to, aby česká vláda porozuměla obavám Rakouska. Zároveň by Česká republika neměla přehlížet obavy vlastních obyvatel, kteří žijí v okolí jaderné elektrárny Temelín, zdůraznila zahraničněpolitická mluvčí rakouské strany Zelených.

Rakouská strana očekává, že opakování některých zkoušek v české jaderné elektrárně Temelín, které podle oznámení nařídil Státní úřad pro jadernou bezpečnost, způsobí odklad spuštění elektrárny nejméně o několik týdnů. Řekl to v pátek vídeňskému rozhlasu rakouský odborník na tuto problematiku Wolfgang Kromp z Ústavu pro výzkum rizik. Podle rakouského rozhlasu neudělala informace o nařízeném opakování některých zkoušek na Temelínu na účastníky blokád hraničních přechodů mezi Rakouskem a Českem žádný dojem.

Otázky spojené s jadernou elektrárnou Temelín budou předmětem jednání českého ministra životního prostředí Miloše Kužvarta a jeho rakouského protějšku Wilhelma Molterera při sobotním setkání na zámku v Mikulově na Břeclavsku. Jako poradci Kužvarta se mají jednání zúčastnit i předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová se svým náměstkem Petrem Krsem.

Jednání česko-rakouské komise expertů a poslanců v jaderné elektrárně Temelín, které se mělo konat tento týden, se neuskuteční. Rakouští poslanci totiž z časových a formálních důvodů odmítli tři termíny setkání, které jim nabídli jejich čeští kolegové. ČTK to v pátek oznámil místopředseda sněmovního výboru pro evropskou integraci Vladimír Laštůvka. Dodal, že Rakušané navrhli pozdější datum bez účasti expertů, kteří doposud o otázkách JETE jednali.

ČR protestovala kvůli blokádě proti chování rakouských orgánů

Ministerstvo zahraničí v pátek protestovalo proti nečinnosti rakouských orgánů při blokádě společných hranic rakouskými odpůrci jaderné elektrárny Temelín. Rakouskému velvyslanectví vyjádřil protest proti blokádě "na vnější hranici Evropské unie " první náměstek ministra zahraničí a státní tajemník pro evropské záležitosti Pavel Telička.

Bavorský předseda vlády požádal premiéra Zemana, aby Temelín nebyl zprovozněn

Předseda bavorské vlády Edmund Stoiber vyzval českého premiéra Miloše Zemana, aby jaderná elektrárna Temelín nebyla uváděna do provozu. Stoiber jednoznačně požaduje, aby byl zkušební provoz v jihočeské elektrárně zahájen teprve po vyjasnění bezpečnostních standardů této elektrárny. Příští týden se očekává předběžná zpráva o Temelíně od německé Společnosti pro bezpečnost reaktorů.

Státní tajemník pro evropské záležitosti Telička: Chceme být rovnoprávnými účastníky konference v roce 2004

Česká republika chce být zastoupena přímo a rovnoprávně na konferenci k evropskému uspořádání, pro jejíž konání v roce 2004 se vyslovili šéfové vlád Německa a Itálie Gerhard Schröder a Giuliano Amato. ČTK to v pátek v reakci na čtvrteční společný článek obou politiků řekl státní tajemník pro evropské záležitosti a náměstek ministra zahraničí Pavel Telička. Ten uvedl, že je žádoucí, aby ČR a další státy, které zatím stojí vně EU byly přímými účastníky plánované konference. ČR by podle něj měla mít možnost vstupovat do diskuse řádným hlasem stejně jako přímí členové unie.

Podle předsedy Poslaneckého klubu by měl ministr Mertlík rezignovat, pokud se prokáže jeho obvinění

Předseda Poslaneckého klubu ODS Vlastimil Tlustý je přesvědčen, že pokud se v dalším vyšetřování sněmovní komise k Investiční a Poštovní bance skutečně prokáže, že ministr financí Pavel Mertlík nemluvil v záležitostech kolem přípravy prodeje IPB ČSOB pravdu, tak by měl odstoupit. Tlustý to uvedl na páteční stranické tiskové konferenci. Předseda strany Václav Klaus nechtěl případnou Mertlíkovu rezignaci příliš komentovat. Místopředseda ČSSD a ministr pro místní rozvoj Petr Lachnit již trestní oznámení jako důvod rezignace Mertlíka odmítl.

Předseda vyšetřovací komise Miroslav Kalousek (KDU-ČSL) podal na Mertlíka trestní oznámení pro křivou výpověď kvůli podezření, že ministr byl již 30. května, tedy dva týdny před uvalením nucené správy na IPB, seznámen spolu s guvernérem ČNB Josefem Tošovským s plánem na převzetí a prodejem IPB Československé obchodní bance. Plán měl vypracovat generální ředitel ČSOB Pavel Kavánek.

Ministr Mertlík považuje obvinění v kauze IPB především za politickou záležitost

Vicepremiér a ministr financí Pavel Mertlík má za to, že jeho obvinění z křivé výpovědi před vyšetřovací komisí zabývající se kauzou Investiční a Poštovní banky je především politickou záležitostí. "Obvinění souvisí především s předvolebním obdobím," řekl ministr Mertlík novinářům v průběhu pátečního zasedání Mezinárodního měnového fondu.

Dopravci se shodují v požadavku regulace cen a snížení daní

Na požadavku regulace cen pohonných hmot, případně zavedení cenového moratoria, snížení respektive prominutí silniční daně pro ekologická vozidla a snížení cen dálničních známek na polovinu nebo jejich zrušení se shodly návrhy všech čtyř sdružení autodopravců na řešení současné krize na trhu pohonných hmot. Vyplývá to z návrhů jednotlivých svazů, které má ČTK k dispozici. Dopravci se v dopise premiéru Miloši Zemanovi shodli na šesti tématických okruzích, které doplnili individuálními požadavky. Těmi by se mělo příští týden zabývat ministerstvo dopravy a spojů. K požadavkům se zatím nechtělo vyjádřit, protože jejich znění z úřadu vlády dosud neobdrželo.

ODS podpoří snížení daně u benzínu jen za určitých podmínek

Občanská demokratická strana podpoří návrhy na snížení spotřební daně z pohonných hmot jen v případě, když povedou k poklesu konečné ceny pohonných hmot pro spotřebitele. Konečné stanovisko k návrhu na snížení zmíněné daně zaujme ODS po svém setkání s výrobci a distributory pohonných hmot. Na páteční tiskové konferenci ODS to řekl předseda poslanců této strany Vlastimil Tlustý.

Snížení sazby daně u benzínu a nafty doporučil ve středu Poslanecké sněmovně její rozpočtový výbor. Sněmovna by o tom návrhu měla hlasovat 27. října, kdy bude pokračovat ve své schůzi, kterou přerušila ve čtvrtek.

Strojírenské veletrhy v Brně obsadilo letos 2520 vystavovatelů

Celkem 2520 vystavovatelů ze 37 zemí se zúčastnilo 42. Mezinárodního strojírenského veletrhu a druhého ročníku mezinárodního veletrhu obráběcích a tvářecích strojů, které v pátek skončily na brněnském Výstavišti. Od 18. září vystavovatelé obsadili čistou výstavní plochu 73.257 metrů čtverečních a do areálu brněnského Výstaviště přišlo přes 100.000 návštěvníků z 52 zemí světa.

Letošním laureátem Ceny Jaroslava Seiferta je Pavel Šrut

Básník a překladatel Pavel Šrut se stal letošním laureátem prestižní literární Ceny Jaroslava Seiferta. Ocenění, které uděluje Nadace Charty 77 za vynikající beletristické dílo vydané v posledních třech letech, získal Šrut za básnické knihy Zlá milá a Brožované básně.

Nadace Charty 77 uděluje Cenu Jaroslava Seiferta od roku 1986 z iniciativy Františka Janoucha. Ocenění je spojeno s finanční odměnou ve výši 250.000 korun. Prvním laureátem ceny byl v roce 1986 Dominik Tatarka, o rok později ocenění obdržel Ludvík Vaculík, v roce 1988 Ivan Diviš.

V Kralupech začal festival poezie a uměleckého přednesu

Festival poezie a uměleckého přednesu, věnovaný památce básníka Jaroslava Seiferta (1901 až 1986), začal v pátek v Kralupech nad Vltavou na Mělnicku. Do neděle budou znít verše zdejším klubem Kaučuk, kulturním domem Vltava a městským muzeem. Součástí letošní přehlídky jsou čtyři samostatné pořady, při nichž zazní Seifertovy verše o Praze, ukázky z jeho pamětí nebo úryvky milostných veršů Jaroslava Vrchlického.

Kulturní programy pro finančníky jsou předmětem utajení

Účastníkům výročních zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky zahraje v pondělí v Rudolfinu při koncertě nepřístupném veřejnosti Česká filharmonie s šéfdirigentem Vladimirem Ashkenazym. Programy pro světové finančníky se na dobu jejich oddechu chystají například také ve Státní opeře a v Národním divadle, jsou však předmětem utajení. Jakékoli podrobnosti ke kulturní nabídce tiskové středisko Kongresového centra, kde se zasedání odehrává, odmítá sdělit.

Laterna magika uvedla 4900. reprízu Kouzelného cirkusu

Už 4900. reprízu Kouzelného cirkusu uvedla v pátek v Praze Laterna magica. Svou nejúspěšnější inscenaci připravenou Evaldem Schormem, Jiřím Srncem, Janem Švankmajerem a scénografem Josefem Svobodou hraje tato scéna se čtyřicetiletou tradicí už 23 let. Příběhu dvojice klaunů putujících za vidinou lásky a štěstí čas nic neubral na přitažlivosti - od roku 1977 představení pro rodiče i děti doma i v zahraničí zhlédlo již kolem dvou miliónů diváků, a to i při zájezdech souboru do USA, Nizozemska, Belgie, Francie, Kanady, Rakouska, Izraele, Německa, Itálie, Španělska a několika dalších zemí.

Hodiny z italského Udine ukazují hvězdný čas v ďáblické hvězdárně

Zvláštní hvězdné hodiny, které darovalo Praze italské město Udine, v pátek instalovali a po poledni spustili technici ve Hvězdárně Ďáblice. Ve stejnou dobu začali jít tytéž hodiny i v italském městě. Hodiny mají ukazovat mezinárodní hvězdný čas, který je stejný na celém světě. Ten tedy nezávisí na časových pásmech a má vyjadřovat jednotu světa.

Hlavní cenu 33. ročníku festivalu Tourfilm získal film o Irsku

Snímek Cestovní značka Irsko získal v pátek v Karlových Varech hlavní cenu 33. ročníku mezinárodního filmového festivalu Tourfilm '2000, který je nejstarší filmovou přehlídkou na světě se zaměřením na cestovní ruch. Výsledky soutěže, které se účastnilo 380 filmů a videospotů z 93 zemí, prezentoval organizátor přehlídky, Česká centrála cestovního ruchu.

Sport

Šestým kolem pokračovala v pátek hokejová extraliga: Pražská Sparta, úřadující mistr, prohrála v Třinci 3:5, Zlín zdolal Litvínov vysoko 4:0, Vítkovice remizovaly s Kladnem 1:1, Znojmo podlehlo doma Karlovým Varům 1:3 a Plzeň si poradila se Vsetínem 4:1. Zbývající dva zápasy zatím nebyly dohrány.

A ještě krátce o sobotním počasí:

Skoro jasno až polojasno, nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia.

Tolik zprávy Radia Praha.