Zprávy středa, 25. října 2000

Josef Kubeczka

Belgický král na návštěvě ČR

Prezident Václav Havel podporuje snahy Belgie chránit práva malých států v Evropské unii a chápe, že reforma je nyní nejdůležitější úkol EU. Reformě unie je však kladeno za vinu, že zpomaluje proces rozšiřování. "Belgie klade velký akcent na dobré a spravedlivé výsledky mezivládní konference a jako stát menší usiluje o vyvážené zastoupení různých státních entit v Evropské unii. A proto se snad může zdát, že nepospíchá na rozšíření, protože akcentuje tuto věc jako prioritní, nicméně ona vskutku asi prioritní je," uvedl prezident po setkání s belgickým králem Albertem II., který zahájil třídenní návštěvu České republiky.

Symbolický klíč od pražských bran převzal z rukou primátora Jana Kasla belgický král Albert II. I na radnici se hovořilo o rozšiřování Evropské unie a nadto o dobrých vztazích Prahy a Bruselu. Primátor Kasl řekl, že Praha je připravena udělat pro dobré vztahy České republiky a Belgie maximum, a vyjádřil naději, že i dobré vztahy obou metropolí přispějí k brzkému rozšíření Evropské unie.

Belgický král Albert II. při slavnostní večeři na Pražském hradě upozornil, že s pádem berlínské zdi nezmizely problémy s migrací, menšinami či mezinárodním zločinem, jimž může Evropa čelit jen úzkou spoluprací. V zamyšlení nad evropskou budoucností použil slova svého hostitele, prezidenta Václava Havla, že úkolem Evropy je znovu nalézt své svědomí a odpovědnost za celý svět.

Ministr Gross informoval Václava Havla o šetření stížností na policii při MMF

Ministr vnitra Stanislav Gross a policejní prezident Jiří Kolář na vlastní žádost navštívili prezidenta Václava Havla. Informovali jej o činnosti inspekce ministerstva vnitra a kontrolních orgánů policie, které vyšetřují stížnosti na chování policistů při zásazích během zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. ČTK to sdělil prezidentův mluvčí Ladislav Špaček. Uvedl, že Havel byl informován o bezpečnostních opatřeních při zasedání finančních institucí a požádal o doplňující písemnou zprávu. "My jsme při jednání s panem prezidentem hovořili o tom, že nebudeme chtít nějak naše jednání medializovat, takže já rozhodně necítím potřebu nějak tuto dohodu měnit," řekl ČTK Gross. Dále schůzku odmítl komentovat.

Václav Havel udělil milost cizinci, který v Praze demonstroval proti MMF

Prezident Václav Havel udělil milost šestnáctiletému cizinci, který se v září v Praze účastnil protestů proti zasedání Mezinárodního měnového fondu (MMF) a přitom poškodil dvě auta. Vyplývá to ze seznamu udělených milostí na internetových stránkách prezidentské kanceláře. Cizinec A. H. L. byl stíhán kvůli poškozování cizí věci. Prezident nařídil, aby trestní stíhání bylo cestou milosti zastaveno.

Poslanecká sněmovna pokračuje ve své říjnové schůzi

Dolní parlementní komora zřídila dočasnou komisi Poslanecké sněmovny pro otázky vnitřního trhu. Ta by měla mimo jiné pomoci v boji proti dovozu a následnému prodeji podhodnoceného zboží takzvaných stánkařů, jejich daňovým a celním únikům a legalizaci výnosů z trestné činnosti. Poslanecká sněmovna opakovaně požádala vládu, aby do konce letošního roku vyplatila klienty zkrachovalých družstevních záložen a do třetího čtení propustila vládní návrh zákona o státních dluhopisových programech na úhradu schodku státního rozpočtu ČR za rok 1999 a na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2001 a 2002. Pro rok 1999 je rozsah státního dluhopisového programu ve výši 29,6 miliardy korun. Provedením tohoto opatření se zvýší stav střednědobého a dlouhodobého státního dluhu z dosavadních 198,8 miliardy na 228,4 miliardy korun. Roční úrokové náklady na tento dluh se odhadují ve výši 1,8 miliardy korun. Pro roky 2001 a 2002 se počítá s dluhopisy ve výši 82 miliard korun.

Premiér Zeman ukončil jednání v Itálii

Premiér Miloš Zeman zahájil druhý den oficiální návštěvy Itálie rozhovory s představiteli italských investorů v Římě. Uvedl rovněž Bussines fórum, kde v projevu shrnul výsledky, jichž česká ekonomika dosáhla za jeho vlády. Připomněl, že sociální demokracie převzala vládu po předčasných volbách, které následovaly po ekonomické krizi. Tu, jak řekl, italským podnikatelům, zavinila chybná metoda kupónové privatizace. "Ne však privatizace samotná," jak zdůraznil premiér Zeman.

Předsedové vlád Itálie Giuliano Amato a České republiky Miloš Zeman soudí, že by Česko mělo vstoupit do evropského společenství co nejdříve. "Shodli jsme se v hodnocení Evropské unie i na nastávajícím vstupu České republiky do EU v době co nejkratší," řekl v Římě po setkání s českým protějškem Amato. Italský premiér se zmínil o 1. lednu 2003, k němuž chce být ČR připravena na vstup do EU, jako o termínu, který je možný. Zeman k tomu dodal, že si váží postoje Itálie, která podporuje vstup ČR do EU jako plnohodnotného člena.

Předseda Poslanecké sněmovny italského parlamentu Luciano Violante chce, aby se Česká republika již nyní účastnila diskusí o institucionální reformě evropského společenství. Po schůzce s Violantem to řekl premiér Miloš Zeman, který ukončil dvoudenní oficiální návštěvu Itálie.

Ministr Kavan a kancléř Schüssel mluvili zlepšení vztahů ČR a Rakouska

Hledání východisek pro zlepšení česko-rakouských vztahů, které jsou již několik týdnů poznamenány problematikou spuštění jaderné elektrárny Temelín, bylo hlavní náplní schůzky českého ministra zahraničí Jana Kavana s rakouským kancléřem Wolfgangem Schüsselem. "Formulovali jsme některé aspekty možné dohody oběma stranám k úvaze," řekl po setkání ministr Kavan. O tom, co by mělo být obsahem dohody, nechtěl zatím s novináři hovořit. Podle něj se podařilo definitivně dohodnout, že český premiér Miloš Zeman se s Schüsselem sejde kvůli Temelínu 31. října na zámku v Židlochovicích u Brna.

Kancléř Schüssel dostal od iniciativ body pro jednání se Milošem Zemanem

Rakouské protitemelínské iniciativy zaslaly kancléři Wolfgangu Schüsselovi dopisy se sedmi požadavky, které by měl podle jejich názoru předložit českému premiéru Miloši Zemanovi během schůzky obou státníků, připravované na 31. října do Židlochovic u Brna. Body požadují okamžitě zastavit řetězovou reakci v Temelíně a poskytnout půlroční odklad znovuspuštění, uskutečnit celkové posouzení vlivů na životní prostředí "podle mezinárodních norem za účasti rakouské, německé a české veřejnosti", a "prokázat, že Temelín odpovídá nejvyšším bezpečnostním normám EU". Dále iniciativy požadují prověřit efektivnost Temelína a zjistit, zda elektrárenský podnik ČEZ nevyváží proud za dumpingové ceny.

Ve Vídni podepsány smlouvy o odškodnění nuceně nasazených

Představitelé USA a pěti států střední a východní Evropy včetně České republiky podepsali ve Vídni bilaterální smlouvy s Rakouskem o odškodnění nuceně nasazených v alpské republice za druhé světové války. Rusko má svůj podpis připojit asi za dva týdny. Nárok na vyplacení kompenzace má zhruba 150.000 lidí ze všech poškozených zemí, což si vyžádá shromáždit ve fondu na usmíření šest miliard šilinků (asi 15 miliard Kč). Pro české občany je určena částka 501 milión šilinků (asi 1,3 miliardy Kč), kterou má být odškodněno maximálně 15.000 lidí.

Ministr zahraničí Jan Kavan by přivítal, kdyby čeští občané, kteří byli za druhé světové války nuceně nasazeni k pracím v Rakousku, dostali vyplaceno odškodnění ještě na konci letošního roku. Český velvyslanec se zvláštním posláním Jiří Šitler, který o odškodnění vyjednával, uvedl, že časový termín vyplácení částek už česká diplomacie v podstatě neovlivní. Záleží na tom, zda se ve Spojených státech podaří zamezit dalším žalobám na rakouské podniky.

Podepsání bilaterálních smluv s Rakouskem o odškodnění nuceně nasazených uvítali senátoři zahraničního výboru. Předseda výboru Michael Žantovský tuto událost vnímá jako jeden z posledních aktů, kterým se uzavírají výsledky druhé světové války.

Kladně přivítali čeští poslanci podepsání bilaterální smlouvy s Rakouskem o odškodnění nuceně nasazených za druhé světové války. Někteří poslanci navíc ocenili, že dohoda byla podepsána v situaci, kdy česko-rakouské vztahy nejsou dobré kvůli razantnímu nesouhlasu Vídně s dostavbou a spuštěním jihočeské jaderné elektrárny Temelín.

Dálnice spojí Prahu s Linzem

V roce 2001 začnou první práce na výstavbě dálnice D3, která spojí Prahu a České Budějovice s rakouským Lincem. Po jednání s rakouským velvyslancem Klausem Daublebskym to na tiskové konferenci uvedl ministr dopravy a spojů Jaromír Schling. "Pana velvyslance jsem informoval, že na naší straně již byly učiněny patřičné kroky k urychlení výstavby. D3 se opět stává jednou z prioritních záležitostí a v příštím roce se na ní začne pracovat," uvedl ministr Schling. V blízké době by se podle něj mělo ve Vídni uskutečnit jednání o uzavření mezistátní dohody s Rakouskem o dálničním překročení státní hranice.

Zpráva expertů OBSE kritizuje životní podmínky Romů v Evropě

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) ve Varšavě zveřejnila expertní zprávu kritizující životní podmínky romské menšiny v Evropě. Daleko od ideální je podle dokumentu mimo jiné situace v České republice, Maďarsku, Slovensku a Polsku; v zemích západní Evropy pak převládá spíše politika zavírání očí před existujícími vnitřními problémy v soužití s Romy. Podmínkám ohrožujícím holý život je tato menšina vystavena v Kosovu. V Evropě v současnosti podle odhadu expertů OBSE žije na 12 miliónů Romů a Sinthů.

Radní rozhodli, že se Praha se nepřipojí k výzvě Evropské unii

Pražští radní rozhodli, že se české hlavní město nepřipojí k memorandu, kterým chtělo společně s Budapeští a Varšavou vyzvat Evropskou unii, aby se vyjádřila ke svému rozšíření. Sdělil to primátor Jan Kasl. "Praha ukázala svůj 'proevropský postoj' tím, že odhlasovala toto nepřipojení se. Nebudu to dál komentovat. Považuji to rozhodnutí radních za velice nešťastné a politicky krátkozraké," prohlásil primátor. Radní naopak schválili koncepci zahraniční politiky Prahy. Mimo jiné se v ní hovoří o tom, že pro město jsou prioritní ty cíle, které souvisejí s evropskými integračními perspektivami České republiky.

Výrobce civilních letounů LET Kunovice se ocitl v konkursu

Konkurs na akciovou společnost LET Kunovice, která se zabývá výrobou civilních letounů, prohlásil Krajský obchodní soud Brno. "Soud shledal všechny nároky věřitelů za oprávněné. Zjistil, že dlužník není schopen minimálně od pololetí tohoto roku plnit své splatné závazky zejména z bankovního úvěru, jež dosahují desítky miliónů korun," řekla ČTK soudkyně Hana Hrstková. "Prohlášení konkursu vítáme. Vyhlášení konkursu konečně ustavilo člověka, který může LET řídit a rozvíjet veškeré úkony ve vztahu k pracovníkům, zájemcům o výrobu a může ji rozvíjet. To je nejlepší zpráva, jakou mohli zaměstnanci obdržet," reagoval na rozhodnutí obchodního soudu místopředseda odborového svazu KOVO Josef Středula.

Na Univerzitě Palackého se setkali nejvyšší církevní hodnostáři

Téměř dvě a půl hodiny trvala úterní slavnostní inaugurace děkana Teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Pavla Ambrose a udělení čestného doktorátu polskému arcibiskupovi Alfonsi Nossolovi a docentu Karlu Vránovi. Na slavnosti nechyběli na půdě olomoucké vysoké školy nejvyšší církevní hodnostáři z České republiky a Polska. Na Univerzitu Palackého přijel například kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup Karel Otčenášek a Jan Graubner a papežský nuncius Giovanni Coppa. Nechyběli však ani rektoři a prorektoři polských a českých univerzit.

Zemřel významný literární historik, germanista Eduard Goldstücker

Ve věku sedmaosmdesáti let zemřel v pondělí v Praze významný literární historik, publicista, kritik, a germanista Eduard Goldstücker. Informoval o tom Václav Žák, šéfredaktor časopisu Listy, v němž Goldstücker dlouhá léta publikoval. Poslední rozloučení se zesnulým se koná 30. října ve 14:00 ve velké obřadní síni krematoria v Praze - Strašnicích.

Radio Praha rozšíří od neděle své vysílání o ruštinu

Posluchači v evropské i jihozápadoasijské části bývalého Sovětského svazu získají od neděle možnost přijímat v ruštině nové informace o České republice. Státem financované Radio Praha totiž rozšíří své zahraniční vysílání o další jazykovou verzi. Informoval o tom ředitel Radia Praha Miroslav Krupička. Zatímco ještě před dvěma roky visela nad tradičním zahraničním vysíláním Radia Praha hrozba výrazného omezení, nyní k angličtině, francouzštině, španělštině, němčině a češtině přibude i ruština. Současné jazykové verze teď ohroženy nejsou, řekl ředitel Krupička na dotaz ČTK.

Filmová akademie nabídne Hřebejkův snímek k nominaci na Oscara

Snímek Jana Hřebejka Musíme si pomáhat doporučí Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) jako možného kandidáta k nominaci na výroční ceny americké filmové akademii Oscar v kategorii Nejlepší cizojazyčný film. S výsledkem tajného hlasování zhruba poloviny ze 130 členů ČFTA seznámil novináře člen jejího prezidia Jiří Bartoška. V užší nominaci byl mezi 16 českými celovečerními filmy připadajícími v úvahu podle mínění akademiků ještě Michálkův snímek Anděl Exit a Ondříčkovi Samotáři.

Seismologové varují obyvatele Chebska před silnějším zemětřesením

Zemětřesení o síle 4,5 až pět stupňů Richterovy škály nevylučuje v příštích dnech na Chebsku a v okolí Kraslic na Sokolovsku Geofyzikální ústav Akademie věd ČR. Vyzývá proto obyvatele regionu ke zvýšené opatrnosti, protože otřesy mohou uvolnit střešní krytiny nebo části zdiva porušených staveb. ČTK to sdělil vedoucí seismického oddělení Geofyzikálního ústavu Václav Vavyčuk. Poslední pozorovatelné otřesy země nastaly v noci na úterý, kdy dosáhly třetího stupně.

Pelé přicestoval oslavit šedesáté narozeniny do Prahy

Legendární brazilský fotbalista Pelé přicestoval oslavit své šedesáté narozeniny do Prahy. Deník Mladá fronta Dnes otiskl na titulní straně listu fotografii fotbalisty a jeho manželky před hotelem Palace u Václavského náměstí, kde se Pelé ubytoval a kde strávil noc z pondělí na úterý. Slavný hráč přicestoval do české metropole inkognito v pondělí dopoledne z Frankfurtu a přál si, aby jeho pobyt zůstal utajen. "Jsem rád, že jsem tady," citoval jeho slova deník. "Chtěl jsem si zpříjemnit narozeniny. Ve středu letím za panem Blatterem do Curychu," přiblížil Brazilec svůj další program. Žádostem o rozhovor však odmítl vyhovět.

Ze sportu:

Český lukostřelec Zdeněk Šebek získal na paralympijských hrách v Sydney zlatou medaili. Další zlato vybojoval spastik Roman Musil ve vrhu koulí. Ve finále hodu oštěpem získal paraplegik Josef Štiak stříbrnou medaili. Bronz přidala mentálně postižená plavkyně Věra Stillnerová na 50 metrů motýlek. Naopak o bronz přišel vinou administrativního rozhodnutí diskař Pavel Šibrava.

Krátce o středečním počasí v České republice:

Polojasno až oblačno, ojediněle s možností slabých srážek. Teploty 12 až 16 stupňů Celsia.