Zpřísnění ekologického zákona

Miloš Kužvart

Od začátku příštího roku platí v České republice mnohem přísnější zákony o ochraně životního prostředí. Poslanecká sněmovna totiž přijala dlouho projednávaný zákon o integrované prevenci znečištění. Zákon Zákon nutí české podniky k šetrnějšímu chování vůči životnímu prostředí. Více Jaromír Marek.

Zákon nutí české podniky k šetrnějšímu chování vůči životnímu prostředí. Jeho cílem je zmírnit znečišťování životního prostředí, zlepšit využívání surovin, materiálu a energií a podporovat využití odpadů. Mimo jiné přímo ukládá podnikům povinnost vybavit se nejlepší dostupnou technologií při výstavbě i provozu podniků a továren. Především se dotýká asi tisícovky průmyslových a zemědělských podniků, které patří mezi největší znečišťovatele životního prostředí. Tedy například papíren, sléváren apod. Podle ministra životního prostředí Miloše Kužvarta to však nebude znamenat omezení jejich činnosti nebo dokonce rušení.

"Jde o to, že je zde vytvořen legislativní tlak na to, aby v rámci přirozených obměn, po dožití technologického cyklu, se podnikatelský subjekt orientoval na ekologičtější provozy, které méně spotřebovávají surovinové a energetické vstupy. Ono je to v důsledku výhodné i pro toho podnikatele."

V praxi bude znamenat nastartování inovačních procesů, což se může pozitovně projevit nejen v samotné oblasti životního prostředí, ale firma samotná ušetří na nákladech za suroviny a energii. To vše ovšem předpokládá nový přístup managmentu. Nebude už možné spekulovat, zda vypustit znečušťující látky do vzduchu nebo do vody podle toho, kde to na poplatcích příjde levněji. Více ministr životního prostředí Miloš Kužvart.

"Vtip celé věci je v tom, že zákon pojímá zemědělský nebo průmyslový proces jako celek. Že nestanovuje limity pro jednotlivá znečištění, ale pojímá t oz hlediaka všech složek živoního prostředí a to je na tom to nové."

Nově přichází zákon s Integrovaným registrem znečišťování, což je veřejně přístupný systém, který bude obsahovat informace o tom, jak která firma zatěžuje životní prostřdí, tedy kolik a jakých znečišťujících látek firmy vypouštějí do ovzduší či vody. Každý občan tak bude mít možnost získat informace například o zdarvotních rizicích regionu, ve kterém žije.