10 let uplynulo od odchodu Sovětské armády z Československa

Milovice, někdejší sídlo velitelství střední skupiny sovětských vojsk, si o víkendu připomnělo desáté výročí odchodu sovětské posádky. Ta do Milovic dorazila hned 21.srpna 1968 a poslední ruský voják opustil Milovice 30.června 1991. V Milovicích natáčel Jaromír Marek.

Defilé vojenských vozidel s posádkami v sovětských uniformách symbolicky připomnělo období, kdy v Milovicích žilo několik desítek tisíc příslušníků okupačních vojsk. Jejich přítomnost dodnes připomínají ruiny desítek chátrajících objektů. Podle odhadů zde žilo 70.000 vojáků, jejich rodinných příslušníků a personálu. Jaké bylo soužití s místními lidmi vzpomíná Aleš Kubeš.

"Na začátku byla euforie pro Rusy velmi nepříznivá a , až na několik těch ortodoxních marxistů, kteří jejich příchod uvítali, byla nechuť obyvatelstva k Rusům zcela evidentní. Po čase se to ostří vždy otupí a tak docházelo k různým kontaktům, ale jednalo se spíše o obchodní kontakty. Rusové se totiž ve značné míře věnovali požívání alkoholu a za alkohol byli ochotní prodat cokoli z výzbroje i výstroje, benzín, potraviny atd. a to se ve značné míře i dělo."

Když sovětští vojáci odešli, zůstalo po nich mrtvé město, domy postavené bez plánů a dokumentace, kontaminovaná a zaminovaná půda. S obnovou bývalých vojenských objektů a oživením celé lokality se město potýká dodnes. Ani nyní není o revitalizaci Milovic ze strany ministerstev příliš velký zájem. Blíže starostka obce Stanislava Matějková.

"Do roku 1996 se tady nestalo skoro nic, kromě toho, že společnost Privum, kterou zřizuje ministerstvo pro místní rozvoj, zaměřila objekty v táboře. V roce 1996 se podařilo získat první dotace a nějaké peníze sem přišly. V současnosti se situace zase zhoršuje, např. pro letošní rok se počítalo s dotací asi 50 mil. pro bývalé vojenské prostory, ale dotace byla zkrácena na 18 mil., což se samozřejmě promítne i na investicích."

Přesto se během posledních pěti let podařilo zrekonstruovat 20 bytových domů a do roku 2005 by zde tak měly být opraveny tři tisíce bytů. Obnova bytového fondu by v dalších letech měla pokračovat přestavbou původně nebytových domů v bývalém vojenském táboře.