10. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Mladá Praha

Mladá Praha

Ve dnech 23. srpna až 4. září se uskuteční v České republice 10. ročník Mezinárodního hudebního festivalu. Fóru mladých talentovaných hudebníků, nad nímž převzala záštitu Nadace Dagmar a Václava Havlových "Vize 97", věnovala rubriku Evelina Himalová.

Mladá Praha
Myšlenka založit hudební festival, který by zval mladé začínající umělce, a tím jim umožnil, aby se představili koncertnímu publiku, vznikla v roce 1991. Iniciátory byli zakladatelé Mezinárodní hudební společnosti v Mnichově, profesor zpěvu a klavíru Haruhito Kobayashi, Japonec působící trvale v Mnichově, a doktor Rudolf Bachinger, taktéž z Mnichova. V průběhu dvou let bylo organizační těžiště přeneseno do Prahy. Českou metropoli zvolili v nadšení z dalekosáhlých politických změn, které se udály po roce 1989, jako významné kulturní centrum nové Evropy. V Praze byl ustaven hlavní festivalový výbor a za japonskou stranu zvolen festivalový výbor v Tokiu. Společně se jim podařilo úspěšně zvládnout devět ročníků. Za péči o rozvoj mezinárodní spolupráce v kulturní oblasti dostal letos v červnu prezident festivalu profesor Akademie múzických umění a zakladatel slavného Smetanova kvarteta Lubomír Kostecký nejvyšší japonské vyznamenání udělované cizincům - Řád svatého pokladu se zlatými paprsky a záponou. Na to, jak bude vypadat letošní desátý, jubilejní ročník Mladé Prahy, jsem se zeptala Pavla Štracha z Festivalové kanceláře... Celkem se na 10. ročníku festivalu Mladá Praha představí umělci devíti národností. Bude je reprezentovat 19 instrumentalistů ve věku 14 až 29 let, dva sbory a tři orchestry. Připojí se tak k 280 mladým hudebním talentům z Evropy, Spojených států, Indie, Mexika a Japonska, kteří se představili v předchozích devíti ročnících. Přehlídku zahájí na koncertu v Sále Martinů Lichtenštejnského paláce v Praze 14letá flétnistka z Ruska Olga Leonová. V dalším programu, nad nímž bdí festivalový výbor v čele se svým prezidentem profesorem Kosteckým, samozřejmě nebudou chybět ani domácí hudebníci. Pavel Štrach k tomu říká... Jak už bylo řečeno, na organizaci festivalu se podílejí Japonci. Bez nich by se vůbec nemohl uskutečnit... Významným představitelem obětavé iniciativy japonského festivalového výboru je zvláště jeho předseda profesor Yoshifumi Nakajima /nakadžima/, který ještě nevynechal ani jediný festival Mladá Praha... A konečně se dostáváme i k repertoáru. Jaký bude, také o tom jsem si povídala s Pavlem Štrachem z Festivalové kanceláře Mladé Prahy... Dramaturgická náplň festivalu, jak závěrem našeho rozhovoru Pavel Štrach doplnil, připomene letošní významná výročí narození Antonína Dvořáka a Sergeje Prokofjeva.