Abatyše Mlada

Zdroj: Česká centra / FDULS

Jde o mladší dceru knížete Boleslava I. z rodu Přemyslovců, která svou diplomatickou cestou do Říma výrazně přispěla k uznání českého státu.

Zdroj: Česká centra / FDULS
Фото: Чешский центр / FDULS

Jde o mladší dceru knížete Boleslava I. z rodu Přemyslovců, která svou diplomatickou cestou do Říma výrazně přispěla k uznání českého státu. Mlada nesla papeži do Říma zásadní poselství a v jednání, při kterém zastupovala českého panovníka, dosáhla dvojího úspěchu: zřízení pražského biskupství a založení prvního kláštera v Čechách. Stala se tak zakladatelkou kulturního a výchovně-vzdělávacího centra země, které plnilo i nezanedbatelné funkce sociální. Benediktinský klášter sv. Jiří na Pražském hradě fungoval přes 800 let, až do roku 1782, kdy se stal obětí osvíceneckých reforem Josefa II.

Na abatyši Mladu řádové sestry od sv. Jiří nikdy nezapomněly. Tuto inteligentní, vzdělanou a odvážnou ženu, úspěšnou diplomatku a schopnou hospodářku, uctívaly už za jejího života jako světici. Mlada zemřela 9. dubna roku 994 a byla pohřbena ve „svém“ klášteře.

Ilustrovaný projekt „České hrdinky“ byl inspirován 100. výročím uzákonění rovného volebního práva pro československé ženy v roce 1920 a 200. výročím narození spisovatelky Boženy Němcové. Jde o společný projekt Českých center, studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni, vedených Renátou Fučíkovou a Radio Prague International.