Adriena Šimotová

Zdroj: Česká centra / FDULS

Patří k nejvýznamnějším českým výtvarným umělcům vůbec. Byla oceňována doma i v zahraničí.

Zdroj: Česká centra / FDULS

Její dílo je úzce spjato s jejím osobním životem. Svůj originální výtvarný rukopis - techniku spočívající v mačkání, perforování a vrstvení papíru - nalezla po smrti svého manžela, malíře a grafika Jiřího Johna. V rámci nefigurativního umění se inspirovala především vnitřním životem člověka. Její díla jsou zastoupena v galeriích a muzeích po celém světě. Vedle Národní galerie v Praze například v Centre Pompidou v Paříži nebo v Institutu umění v Chicagu. V roce 1990 se stala laureátkou prestižní Herderovy ceny, o rok později jí byl Francií propůjčen rytířský Řád čestné legie za umění a literaturu.

Ilustrovaný projekt „České hrdinky“ byl inspirován 100. výročím uzákonění rovného volebního práva pro československé ženy v roce 1920 a 200. výročím narození spisovatelky Boženy Němcové. Jde o společný projekt Českých center, studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni, vedených Renátou Fučíkovou a Radio Prague International.