Agentura Fitch potvrdila rating České republiky, výhled je ale negativní

Americká ratingová agentura Fitch Ratings potvrdila hlavní úvěrový rating České republika na stupni AA minus, výhled ale zůstává negativní. To znamená, že agentura by rating mohla později snížit. Fitch kritizuje více věcí, například nedostatečnou konsolidaci veřejných rozpočtů, vyplývá z páteční tiskové zprávy.

"Negativní výhled odráží trvalé zhoršování ukazatelů veřejných financí, které je důsledkem dvou po sobě jdoucích vnějších šoků v oblasti růstu a zvýšených vládních výdajů spolu se snížením daní s cílem negativní dopady těchto šoků vyvážit," uvedla ratingová agentura.

Fitch dodala, že negativní výhled odráží také nejistotu ohledně strukturální fiskální nerovnováhy ve střednědobém horizontu. Ta vyplývá z nižší daňové základny a zvýšených výdajů na důchody.

Pro ponechání ratingu beze změny naopak hovoří makroekonomická a měnová politika, stejně jako silný institucionální rámec a příznivé externí financování. Proti tomu naopak stojí nižší hrubý domácí produkt (HDP) na hlavu, než je ve skupině srovnatelných zemí.