Akademici založili školu doktorských studií, pomůže studentům přírodních věd

Podpořit vzdělávání doktorandů má nově založená Škola doktorských studií v přírodních vědách. Cílí také na větší zapojení studentů do výzkumu, což by zlepšilo start jejich vědecké kariéry. Za počinem stojí Biologické centrum Akademie věd ČR a Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Obě instituce spolupracují dlouhodobě. Za Biologické centrum o vzniku školy informovala Daniela Procházková v tiskové zprávě. Zástupci institucí se smluvně dohodli, že budou společně využívat i budovat laboratoře s drahým přístrojovým vybavením a dalším zázemím pro výzkum v přírodních vědách. Podle Procházkové jde hlavně o excelentní pracoviště integrativní mikroskopie, proteomiky a metabolomiky, bioinformatiky nebo hmotnostní spektrometrie stabilních izotopů. Vedle společného zázemí pak instituce kladou důraz na směřování studentů k vědecké kariéře. "Na Biologickém centru nyní máme 133 doktorandů. Umožníme jim, aby poznali vědeckou práci až na dřeň a sžili se s ní. Chceme je připravit na vědeckou dráhu," uvedl ředitel centra Libor Grubhoffer.