Akademie ocenila vydání Staročeské Bible drážďanské a olomoucké

Akademie věd ocenila dokončení kritického vydání Staročeské Bible drážďanské a olomoucké. Jde o nejstarší český a třetí evropský překlad Bible. Starší je jen překlad do italštiny a francouzštiny, řekla ČTK vedoucí čtyřčlenného kolektivu autorek Jaroslava Pečírková z Ústavu pro jazyk český Akademie věd. Jeho význam je o to větší, že ovlivnil pozdější překlady do dalších evropských jazyků. Tento nejstarší český biblický rukopis objevil podle Pečírkové jazykovědec Josef Dobrovský. Jeho pozdější kolegové jazykovědci ale dlouho nevěřili v jeho pravost, a tak ho opomíjeli. Badatelky rozlišily v textu sedm různých rukopisů, což svědčí podle Pečírkové o tom, že se na přepis spěchalo. Obvyklé totiž bylo, že text přepisovali nanejvýš dva písaři. Vědci soudí, že si ho objednal ženský klášter u svatého Jiří na Pražském hradě.