Aleje podél silnic patří k české krajině

Podél cest v různých koutech České republiky v uplynulých měsících zmizely více než dvě desítky stromořadí. Kácení by ale mělo skončit a příště se již neopakovat - ministři životního prostředí a dopravy Martin Bursík a Aleš Řebíček ve čtvrtek rozeslali hejtmanům a ředitelům krajských úřadů dopis, v němž je žádají, aby takovéto zásahy zastavili. Do příští sezony vegetačního klidu pak oba ministři chtějí vypracovat novelu silničního zákona, na jehož základě ke kácení docházelo.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích totiž chápe strom u krajnice jako možnou překážku provozu. Kontroverzní ustanovení léta nikdo nebral doslova, teplá zima ale uvolnila silničářům ruce i pro jiné činnosti, než jindy obvyklý úklid sněhu, a pustili se do stromů.

Podle ministra životního prostředí Martina Bursíka se ale správa silnic řídila chybným výkladem zákona, pokud argumentovala statistikami nehodovosti, při kterých lidé opravdu umírají třeba i kvůli nárazu do stromu u cesty: "To potom kromě těch stromů bychom museli odstranit podél silnic také dopravní značky, pak bychom museli odstranit autobusové zastávky, zábradlí mostů, domy, které máme podél silnic..."

Posuzovat, zda je strom překážkou nebo hrozbou pro silniční provoz, se musí případ od případu. Zřejmé je to u starých, přerostlých a nemocných stromů, které lehce zdolá každý větší poryv větru. Podle Bursíka to ale rozhodně neumožňuje plošné kácení. Přitom 23 alejí představovalo kolem tisícovky většinou zdravých stromů, někdy i nevyčíslitelné hodnoty. V některých případech tak Česká inspekce životního prostředí za to správcům vyměří pokutu.

Protože ale inspekce nemůže uhlídat celé území státu sama, vyzval ministr Bursík občany, aby si sami všímali, co se kolem nich děje. A pak mohou udělat následující věc: "Vzít mobilní telefon a vytočit číslo 731 405 072. To je číslo České inspekce životního prostředí. Stačí říct kde to je, co vidí a v tu chvíli tam jedou inspektoři."

Jak totiž upozorňují odborníci, v každém stromu přece žijí živočichové. Stromy mohou zpevňovat přilehlé svahy. Fungují jako větrolamy a zachytávají prach. A také významně udávají ráz krajiny, dokonce mohou být kulturním fenoménem, vzpomeneme-li si třeba jen na některé písničky o alejích.

Zápas o stromořadí ale zdaleka nekončí. Zákon neumožňuje kácet stromy kvůli rekonstrukci vozovky nebo jejímu rozšiřování. Jenomže silničáři se cítí alejemi omezeni: "Je potřeba si uvědomit, že ty stromy byly vysazovány v době, kdy šířka vozovky postačovala pro tehdejší dopravu," míní například Marie Vápeníková z Ředitelství silnic a dálnic.

Jasné je zatím jen to, že až na výjimky se ve vegetačním období kácet nesmí, s blížícím se jarem jsou tak stromy na nějakou dobu zachráněny. Zda ale do příští sezony vegetačního klidu zvládnou ministři vypracovat nové znění zákona, jaké vůbec bude a jestli ho parlament schválí, to je dnes samozřejmě velmi předčasná otázka.