Analýza: Znečištění v kladenské huti Koněv může poškozovat zdraví

Staré ekologické zátěže v někdejších koksovnách v areálu bývalých kladenských hutí mohou z dlouhodobého hlediska poškozovat zdraví lidí. Kvůli pozvolnému stoupání podzemní vody v nevyužívaných hlubinných dolech navíc hrozí, že se škodliviny ze znečištěné zeminy budou časem šířit mimo území bývalých koksoven. Odhalila to analýza rizik, kterou si město nechalo vypracovat. "Současný stav neohrožuje životy lidí při občasném pobytu v lokalitě, avšak při dlouhodobém pobytu by mohlo dojít k poškození zdraví parami benzenu, který je silně těkavý," řekla novinářům při prezentaci výsledků průzkumu jeho spoluautorka Yvona Jonášová ze společnosti Wastech. Experti v minulých měsících podrobili zkoumání sedm hektarů na území bývalé huti Koněv.