Nebydlíte na Šumavě? Pak se vás týká škodlivé prostředí

Šumava

Výsledky vlivu životního prostředí na zdraví plic nejsou nijak povzbudivé. Štěstí má ten, kdo bydlí v domku na Šumavě, nekouřil a nepracoval v zaprášeném provozu.

Ilustrační foto: Michaela Danelová,  Český rozhlas

S velkou pravděpodobností bude mít zdravé plíce. Ostatní lidé už tuto jistotu nemají. Podle pneumologů celoročně splňuje normy pro čistý vzduch pouze Šumava a okrajové hornaté části několika menších krajů jako Zlínsko či Karlovarsko. Většina území Česka je více či méně znečištěná.

Pneumologové na to upozorňují v rámci Dne pro zdravé plíce, pořádaného u příležitosti Světového dne chronické obstrukční plicní nemoci.

Méně než 50 metrů od rušné silnice? Vyšší riziko plicních chorob

"Škodlivé okolní prostředí, a zejména přítomnost malého polétavého prachu ve vdechovaném vzduchu má negativní vliv nejen na plíce, ale také na mozek a srdce," říká docent Vladimír Koblížek z České pneumologické a ftizeologické společnosti.

Foto: Milan Kopecký,  archiv ČRo

Připomíná nedávno publikovanou čínskou studii sledující téměř 1 500 lidí žijících v blízkosti rušných silnic. „Podstatná část z nich trpěla chronickou obstrukční plicní nemocí. Přestože je Čína ‚proslulá' špatným ovzduším, studii lze vztáhnout i na naše podmínky. Kdo bydlí nebo se pohybuje méně než 50 metrů od rušných dopravních křižovatek s tranzitní automobilovou dopravou má vyšší riziko vzniku mnoha plicních chorob. Stejný metr platí pro sportovce, kteří běhají podél hlavních silnic. Přínos takového pohybu je velmi diskutabilní," uvádí docent Koblížek.

V EU je minimum lokalit s trvale čistým ovzduším

Evropská agentura životního prostředí uvádí, že v roce 2022 bylo 96 % městské populace v EU vystaveno nadlimitnímu množství inhalovaných částic polétavého prachu. V EU existuje naprosté minimum lokalit s trvale zcela čistým ovzduším.

Martina Koziar Vašáková | Foto: ČT24

„U jednoho z pěti kuřáků se postupem času vyvine CHOPN, kouření z více než 70 % způsobuje rakovinu plic. Kuřáci často přecházejí na náhrady klasických cigaret s představou, že jsou šetrnější, ale opak je pravdou. Hladina nikotinu není v těchto produktech nijak regulována, a lidé tak do sebe dostávají vysoké koncentrace jedu," vysvětluje profesorka Martina Koziar Vašáková.

Plicní lékaři spolu s praktiky vytipovávají lidi, kterých by se mohla týkat rakovina plic. Tedy ty, kteří kouřili nebo kouří buď po dobu 20 let 20 cigaret denně, nebo 10 let kolem 40 cigaret za den a je jim 55 až 74 let. „Kromě toho, že zachytáváme rakovinu plic včas, objevujeme řadu jiných plicních nemocí, včetně CHOPN, která karcinomu plic často předchází. Tímto vyšetřením doposud prošlo přes 4 300 lidí, z nichž přibližně 17 % osob mělo diagnostikovanou CHOPN," dodává MUDr. Ivana Čierná Peterová.