Archeologové našli v Podyjí stopy pravěkého osídlení

V prostoru dnešní viniční trati Šobes v Národním parku Podyjí se zachovaly stopy pravěkého osídlení. Archeologové na místě našli například kus jantaru, který může svědčit o obchodním styku místních lidí s Pobaltím a oblastmi jižní Evropy. Uvedl to archeolog David Rožnovský z Jihomoravského muzea ve Znojmě. Vědci na místě udělali několik sond. Díky nim zjistili, že většinu nálezů lze datovat do doby bronzové, konkrétně do kulturního okruhu tzv. středodunajských popelnicových období. Jde o dobu 1250 až 750 let před naším letopočtem.Vinice Šobes, jejímž většinovým vlastníkem je Znovín Znojmo, aspiruje na zápis do seznamu dědictví UNESCO.