Jak nalézat a neničit, program pro amatérské archeology. Jeden z nich objevil kamenné nástroje staré 8 tisíc let

Výstava 'Co nenašli archeologové'

I amatérským archeologům se podaří významné objevy. A právě tomuto fenoménu je věnovaná výstava v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Jeden z nejvýznamnějších amatérských hledačů byl Jan Klen.

Původním povoláním byl knihař a archeologie byla jeho největším koníčkem.

"Byl to hrozně zajímavý člověk nejenom po té archeologické stránce. Právě skrze jeho osobnost se snažíme tu amatérskou archeologii představit. Archeologii nikdy nevystudoval, byť svými znalostmi by rozhodně zvládl být profesionální archeolog. Byl to člověk, jehož jméno je spojeno zejména s okolím Dobrušky. Byl aktivní už v období před druhou světovou válkou až do své smrti v roce 1983.

Prochodil ohromná území v Dobrušce a jejím okolí. Získal množství artefaktů a archeologických nálezů, které sahají od paleolitu až po vrcholný středověk. Představujeme tam i jeho lidskou stránku. Je tam třeba jeho osobní korespondence. Byl ve velice čilém kontaktu s velkými jmény archeologie 20. století. Udržoval například korespondenci s Karlem Absolonem, což byl objevitel Věstonické Venuše," představil osobnost Jana Klena jeden z organizátorů výstavy a archeolog královéhradeckého muzea Petr Čechák.

Nejčastěji lidé nosí nálezy z kovů

V poslední době přibylo lidí, kteří hledají artefakty pomocí detektoru kovů.

"Už několik let máme program, který se nazývá Jak nalézat a neničit, a umožňuje komukoliv z řad veřejnosti se zapojit do archeologického bádání. My ho zaškolíme, aby se dozvěděl, co má dělat, co může dělat, a co nesmí dělat. Lidé k nám chodí a nosí archeologické nálezy."

Jaký nález lidé nejčastěji přinesou, a mají z toho nějaké nálezné?

"V současnosti s rozvojem detektoru kovů jsou nejčastějším nálezem, co lidé nosí, kovové předměty. Ještě relativně donedávna, krátce po začátku 21. století, byly nejčastějším nálezem fragmenty keramiky a střepy z pravěkých nebo středověkých nádob. Co se týká nálezného, tak právě ten program Jak nalézat a neničit, tak díky tomu, že my lidi zaškolíme a děláme pro ně různé akce, tak oni ze zákona nárok na odměnu mít nemohou. Ten má nárok pouze člověk, který učinil náhodný nález. Ale v tomto případě při zapojení do programu, hledají cíleně."

Který nález byl nejzajímavější z vašeho hlediska?

Pazourkový úštěp,  nález Petra Křížka | Foto: Muzeum východních Čech v Hradci Králové

"Každý archeolog má nějaké svoje období. Já dělám dobu kamennou, tak pro mě osobně jsou to nálezy, které se k nám dostaly ve druhé polovině loňského roku právě od amatérského hledače, který našel nádhernou kolekci kamenných nástrojů, která je stará víc než 8 tisíc let."

Jak dodal archeolog Petr Čechák, kdo by měl archeologie na výstavě ještě málo, nabízí se on-line prezentace. Tato mapa s příběhem je zaměřená na už vzpomínaného Jana Klena z pohledu bádání po době kamenné, období, které ho zajímalo nejvíce.