Archeologové v Brně objevili základy neznámé rotundy

Archeologové v Brně ve Vídeňské ulici objevili základy dosud neznámé románské rotundy. Podle odborníků jde o jeden z nejvýznamnějších archeologických nálezů v regionu, váže se k počátkům české státnosti. Nově nalezená rotunda se řadí k rotundě Panny Marie na Starém Brně a rotundě svaté Kateřiny ve Znojmě, které jsou datovány do 11. století. Představují tak nejstarší církevní stavby na území Moravy, pominou-li se církevní stavby z období velkomoravského. Lokalita, kde archeologové rotundu našli, se nachází v místech, kde zřejmě leželo raně středověké Brno s přemyslovským hradem. V minulosti přitom mnozí badatelé hledali počátky města spíše kolem petrovského návrší a dnešního užšího centra. Záchranné výzkumy ale nasvědčují tomu, že původní přemyslovský hrad ovládal brod přes řeku Svratku.