Santiniho kaple v Mladoticích je geometrickou hříčkou

Kaple Jména Panny Marie v Mladoticích, foto: Zdeňka Kuchyňová / Český rozhlas - Radio Praha

Představte si, že ráno vstanete, vyjdete na dvůr a tam máte unikátní kapli od stavitele Santiniho. Tento pohled se každý den naskytne rodině, která bydlí v Mladoticích, zhruba 35 kilometrů severně od Plzně. Jedná se totiž o obecní majetek na soukromém pozemku. Ale nejdřív se vraťme k Mladoticím. Ty jsou pojmenovány podle starého rodu Mladotova, který pocházel z kmene Čechů. O téhle vesnici se zmiňují prameny už v roce 1115. A její nejvýznamnější historickou památkou je právě barokní kaple Panny Marie, uvedla při naší návštěvě Irena Bukačová:

Kaple Jména Panny Marie v Mladoticích,  foto: Zdeňka Kuchyňová / Český rozhlas - Radio Praha
"Kaple byla postavená jako soukromá kaple opata cisterciáckého kláštera v Plasích Eugena Tyttla. Byla to jeho první objednávka u Santiniho, a ten se chtěl předvést, jak to dobře umí. Po zrušení kláštera v Plasích měla být kaple zbořena. Místní sedláci, přestože byli prostí venkované, věděli, že ta kaple je pozoruhodná. Proto se složili a kapli si koupili. Kaple je tak od konce 18. století obecním majetkem."

Obec kapli koupila za 110 zlatých. Mariánskou tematiku zde symbolizuje šesticípá hvězda, která se stala základním motivem celé centrální stavby.

"Mladotická kaple byla stavěna v letech 1708 až 1710. Byla vysvěcena v září 1710 na svátek Panny Marie. Je zachovaná dokonce pamětní kniha, do které si zapisovali řeholníci, kteří tady sloužili bohoslužby, jakousi prezenci. Kaple byla původně zamýšlena jako kaple soukromá."

Mladotice,  foto: Adam Hauner / CC BY-SA 2.5
Zatímco jsme si kapli prohlíželi, přišel mladotický starosta Zdeněk Slach, který se o kapli stará, a Irena Bukačová a upozornila, čím je kaple unikátní.

"Uvnitř je stejně velká jako zvenku, což se zdá nepravděpodobné, protože obvod vnější a vnitřní by neměl být stejný. Uvnitř jsou takové špičaté cípy. Je to taková geometrická hříčka."

Kaple Jména Panny Marie v Mladoticích,  foto: Zdeňka Kuchyňová / Český rozhlas - Radio Praha
Stěny jsou jakoby promáčknuté dovnitř a přestože jsou silné, v rozích mají jen několik centimetrů. Byli se tu dívat i němečtí studenti a obvod uvnitř i vně spočítali. Odchylka je jen 4 centimetry, což se dá vysvětlit tím, že Santini neměl laserový zaměřovač.

"Změřený obvod byl 39 metrů, 51 centimetrů. Zjistil jsem, kolik měl v té době pražský loket. Měl 59 centimetrů a 3 desetiny. Když jsem to číslo vydělil, tak jsem zjistil, že kaple má obvod 66, 6 loktů. Takže se tam objevují tři šestky. Nevím, jestli to byl jeho úmysl, ale nevěřím na náhodu,"

dodal další zajímavost starosta Zdeněk Slach. Kaple je zároveň první stavbou v českých zemích, která byla pojmenována podle Panny Marie. Její stavitel Jan Bažej Santini - Aichel byl barokní architekt italského původu a proslavil se svým jedinečným stylem, který se nazývá barokní gotika. Byl na část těla ochrnutý, což mu znemožnilo převzít otcovu kamenickou dílnu. Přesto se kameníkem vyučil. Vystudoval i malířství a při cestě na zkušenou se v Itálii seznámil s díly slavných stavitelů. Například i s pracemi Francesca Borominiho - radikálního architekta, který byl konzervativními současníky považován za 'blázna'.

Foto: Zdeňka Kuchyňová / Český rozhlas - Radio Praha
Kaple Panny Marie v Mladoticích byla Santiniho prvním projektem pro plaský klášter i jeho raným dílem. Přesto se jedná o stavbu výjimečně kvalitní a zajímavou. Při restaurování kaple se objevila pro Santiniho typická zelená. Kaple je vlastně jakýmsi předobrazem další stavby - Mariánské Týnice.

"Kaple má takovou lucerničku, na které je hvězda a nahoře holubice Ducha svatého. Klenba nemá žádný krov, je to tzv. vlašská střecha. Tašky leží jen na maltě. Je to v Itálii typické, to se tam dělá dodnes."

Při restaurování kaple v letech 2008- 2009 byla za rámem obrazů na hlavním oltáři nalezena listina. Díky ní známe podrobnosti k výstavbě kaple a kdo se na ní podílel. Vedle objednavatele opata Evžena Tyttla a architekta Santiniho, jsou zde zaznamenáni i další nadějní, mnohdy zrovna začínající umělci, dodala Irena Bukačová:

Irena Bukačová,  foto: Zdeňka Kuchyňová / Český rozhlas - Radio Praha
"Tam je napsáno, kdo tu kapli stavěl, kdo ji navrhl, kdo ji vyzdobil. Listina tu tři sta let čekala, až se někdo bude kapli věnovat a najde ji tam. Latinsky je zde napsáno: tuto kapli vymyslel a nakreslil Santini z Malé Strany v Praze, postavil Matyáš Kučera, mladík pocházející z Kaznějova, klášteru plaského poddaný, zedník a polír, kterého opat Tyttl sám umění architektonickému vyučil. Byl to mladý kluk, bylo mu 24 let."

Kapli pak vymaloval rakouský malíř Jakub Pink z kláštera ve Světlé v Rakousku. Obraz boží rodičky namaloval podle listiny Petr Brandl. Obraz, který tu dnes je, však Brandlovi vůbec neodpovídá. Santinimu bylo v době stavby něco přes 30 let, Kučerovi 24, opatovi Tyttlovi necelých 40. Stavitel Matyáš Kučera pak realizoval všechny Santiniho stavby a za to si postavil vlastní dvorec. Autentická listina, která vše o stavbě potvrdila, tak byla pro všechny překvapením.

"Toto je evropský unikát. Skutečně jen málokdy se po 300 letech objeví, kdo to namaloval a postavil. Tyttl, Santini, Kučera, Pink a Brandl potom spolu dělali na Plasích a jiných stavbách dalších 20 let. Tady jako by se dala ta parta mladých lidí dohromady. Osvědčilo se to. Postavili takovouto unikátní věc. Je to stavbička sice nevelká, ale mimořádná svou invencí a pozoruhodností řešení."

Santini prokázal prostřednictvím svých projektů znalosti matematiky, geometrie i numerologie. Za dobu svého působení jako projektant navrhl téměř stovku sakrálních, palácových i hospodářských staveb. A jen pro zajímavost, v jeho kapli v Mladoticích se po rekonstrukci v roce 2008 konala první svatba v 300 leté historii objektu.