Před 170 lety byl položen základní kámen karlínské dominanty – kostela svatých Cyrila a Metoděje

Kostel vysvětil pražský arcibiskup a kardinál Bedřich Schwarzenberg

Slavnostního aktu se zúčastnil císař František Josef I. a jeho manželka Alžběta známá jako Sissi. Císařský pár také výrazně přispěl do veřejné finanční sbírky na stavbu jedné z největších církevních staveb své doby.  

Kostel svatých Cyrila a Metoděje v Karlíně v roce 1868 | Foto: František Fridrich,  Zdeněk Wirth,  'Stará Praha',  J. Otto,  1940/Wikimedia Commons,  public domain

Sbírku finančně podpořil i císařův předchůdce Ferdinand I. Dobrotivý, který po své abdikaci dožíval v Praze a později i ovdovělá císařovna Karolína, po které byla nově vznikající čtvrť pojmenována – Karolinenthal – Karlín. O úspěch sbírky se zasloužila také Marie Riegrová-Palacká a její Výbor dam. Devět let po položení základního kamene v den milénia příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje kostel vysvětil pražský arcibiskup a kardinál Bedřich Schwarzenberg.

Unikátní výzdoba svatostánku

Vstupní portál v byzantském slohu | Foto: Kristýna Maková,  Praha křížem krážem

Trojlodní bazilice v novorománském stylu architektů Carla Roesnera a Vojtěcha Ignáce Ullmana dominují dvě 74 metrů vysoké věže na jižní straně. Zcela unikátní je kamenný vstupní portál. Je jedním z nejzdobnějších na světě, může směle soupeřit s portály katedrál v Remeši nebo v Cáchách. Ústředním motivem se stal žehnající Kristus a klečící svatí Cyril a Metoděj. Autorem tohoto výjevu je Václav Levý. Kromě něj se na bohaté chrámové výzdobě podílela celá řada vynikajících umělců té doby: Čeněk Vosmík, František Ženíšek, František Sequens nebo Josef Matyáš Trenkwald. Uvnitř najdeme varhany se třemi tisíci píšťal, které byly ve své době největší u nás.

Ničivé záplavy

Kostel po povodních v roce 2002 | Foto: Radio Prague International

Budově slavného kostela na Karlínském náměstí se vyhýbala nejrůznější neštěstí, ve zdraví přežila i nálety na nedaleké továrny za druhé světové války. Katastrofa přišla až se záplavami v roce 2002, kdy voda zaplavila kostel až do výšky dvou metrů. Rozsáhlá  oprava trvající tři roky se opět uskutečnila díky finanční pomoci tisíců dárců.

klíčová slova:

Související