Bertha von Suttnerová

Zdroj: Česká centra / FDULS

Pacifistka, novinářka a spisovatelka píšící německy se narodila v Praze.

Zdroj: Česká centra / FDULS
Фото: Чешский центр / FDULS

Pacifistka, novinářka a spisovatelka píšící německy se narodila v Praze. Pocházela z šlechtické rodiny Kinských. Byla první ženou, která získala Nobelovu cenu míru (v roce 1905). Odmítala antisemitismus, bojovala za práva menšin a rovnoprávnost žen. Podílela se i na vzniku Mezinárodního soudního dvoru v Haagu. Dobrodružný byl její milostný a osobní život. Ovlivnila hned několik mužů, které v životě poznala – Alfreda Nobela, Suttnera i spisovatele Karla Maye, který ji obdivoval. Stěžejním byl ale právě její vztah s Nobelem. Kdyby se nepotkali, možná by nevznikla Nobelova cena míru a Bertha by bez něj ani nemohla vstoupit do veřejného života. Proslulosti se dočkal její román Odzbrojte!, ke kterému ji inspirovaly osobní zkušenosti z rusko-turecké války. Byl přeložen do všech světových jazyků. Svým kosmopolitním pohledem na svět předběhla dobu. I proto vedle obdivovatelů se našlo mnoho těch, kteří ji zatracovali a posměšně jí přezdívali Tlustá Berta. Přesto je považována za nejvýznamnější světovou ženskou osobnost v období před první světovou válkou.

Ilustrovaný projekt „České hrdinky“ byl inspirován 100. výročím uzákonění rovného volebního práva pro československé ženy v roce 1920 a 200. výročím narození spisovatelky Boženy Němcové. Jde o společný projekt Českých center, studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni, vedených Renátou Fučíkovou a Radio Prague International.