Biskupa znepokojuje prostituce

Prostituce

Jedním z nejviditelnějších problémů české společnosti po listopadu 1989 je pouliční prostituce. Jeho řešení se zatím spíše všelijak obchází. K problému se nevyjadřuje ani katolická církev. Nyní ale jeden z jejích představitelů prolomil mlčení. Blíže k tomu Zdeněk Vališ.

Pražský světící biskup Václav Malý, bývalý disident a moderátor masových občanských shromáždění v listopadu 1989, je znám svou snahou otevírat různé problémové záležitosti provázející vývoj české společnosti. Ne v akademické rovině, ale tím, že přímo v terénu hovoří s konkrétními lidmi, zkoumá motivy jejich jednání a ze získaných poznatků se snaží vysledovat širší souvislosti. Pokud jde o prostituci, Václava Malého znepokojuje, že tato otázka není žádným zásadnějším způsobem řešena.

"Už jsme dvanáct let ve svobodném systému parlamentní demokracie a víceméně se to stále hází na jednotlivá města. Mě je líto těch radních, protože nechat je v tom samotné mě připadá nezodpovědné."

Biskup Malý je ale realista. Rozhodně nevěří na nějaký zázračný recept, který by prostituci zcela vymýtil.

"Já to nehodnotím z morálního hlediska, ale z reality, jaká je, že totiž se ta záležitost bohužel vymýtit nedá. Bohužel! Ale je třeba alespoň v rámci této reality ji co nejvíce omezit."

Václav Malý se přimlouvá za tvrdý postih pouliční prostituce. Na rozdíl od mnoha poslanců se ale tento katolický kněz nebojí připustit existenci veřejných domů.

"Samozřejmě nejsem stoupencem veřejných domů, ale na druhé straně v této situaci se zase zdá, že je to menší zlo - pokud to bude pod přísnou kontrolou - než ta živelnost."

V českém parlamentu se za uplynulých deset let už několikrát projednávaly různé návrhy zákona, který by prostituci usměrňoval. Všechny ale vyzněly do ztracena. Poslanci se mimo jiné zalekli i možnosti vydávání živnostenských koncesí, což by třeba znamenalo, že by takto legalizované prostitutky platily daně. Stát by se takto podle poslanců ocitl vlastně v roli kuplíře. Biskup Václav Malý má i v tomto ohledu realističtější postoj. Pořád by to podle něj bylo menší zlo než to, co je dnes vidět na ulicích.

Václav Malý je na druhé straně ale přesvědčen, jakkoli nemůže s prostitucí souhlasit, že je třeba vidět i za prostitutkami člověka a snažit se mu pomoci. Je to podle něj přece i fenomén sociální a v této souvislosti poukazuje na fakt, že mnohé prostitutky jsou spíše obětmi určitého systému. Proto se chce zasadit i o to, aby se na řešení problémů některých z nich začala podílet Česká katolická charita a hodlá iniciovat na toto téma diskusi v církvi.

"My můžeme mít dojem, že se nás to vlastně nedotýká. Snažíme se žít podle nějakých zásad, v podstatě s tím prostředím nepřijdeme do styku. Ale ono se nás to dotýká, protože jsme součástí této společnosti a je to průvodní jev této společnosti."

Biskup Václav Malý ovšem zdůrazňuje, že hovoří sám za sebe, nikoli za celou Českou biskupskou konferenci.