Bízková: MŽP má na protipovodňová opatření 3,5 miliardy korun

Ministerstvo životního prostředí má k dispozici na protipovodňová opatření v Operačním programu Životní prostředí 3,45 miliardy korun. Obce mohou o tyto peníze žádat do 30. června. V pátek to oznámila ministryně životního prostředí Rut Bízková. Peníze podle ní bude možné použít i na projekty k prevenci sesuvů půdy a jejich monitoringu. Bízková zdůraznila, že protipovodňová opatření musí být blízká a příznivá lidem i přírodě. "Máme peníze v operačním programu na to, aby se ta opatření mohla realizovat. Nebude je dělat centrální státní správa, bude je dělat povodí a jednotlivé obce. Bude to systém, který pak nezpůsobí, že na jedné straně někdo si pomůže a sebe ochrání, ale pošle vodu jinému," uvedla. Státní fond životního prostředí podle jeho ředitele Petra Štepánka poskytne půjčky na opravu kanalizací a čistíren odpadních vod. "V tuto chvíli je na ty opravy alokováno 100 milionů korun. Fond na tuto agendu vyčlení pracovníky. Příjem žádostí končí také 30. června.” Zatopené obce budou moci podle Štěpánka také využít odkladu splátek dosavadních půjček. V programu Zelená úsporám fond vyřídí přednostně všechny žádosti ze zatopených oblastí, a to právě kvůli rekonstrukci postižených domů.