Budyšínský rukopis bude v Praze vystaven až do pondělí

Za velkého zájmu návštěvníků v Jízdárně Pražského hradu instalovali Budyšínský rukopis, nejstarší zachovanou verzi Kosmovy kroniky z přelomu 12. a 13. století. Desítky lidí stály před dveřmi výstavní síně už před jejím otevřením. Budyšínský rukopis doplní výstavu Hrady a zámky objevované a opěvované. Původně plánovaná doba jeho vystavení se prodloužila na čtyři dny až do pondělí. Národní muzeum, v jehož sbírkách se Budyšínský rukopis nachází, jej od restaurování v 90. letech zpřístupňuje teprve podruhé. Rukopis je latinským textem, v němž se poprvé objevuje pověst o praotci Čechovi či o kněžně Libuši, je psán na pergamenu a doplněn druhotně vloženým vyobrazením Čecha a Lecha stojících u Pražského hradu, sídla a pevnosti Čechů.