Buzková: Základní školy budou mít volnější ruce při plnění osnov

Ministerstvo školství v pondělí představilo Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV), podle kterého si školy v budoucnu budou připravovat svůj vlastní učební plán. Jde o pedagogickou příručku, která bude usměrňovat vzdělávání na všech typech základních škol. "Stručně řečeno to bude znamenat pro školy daleko větší volnost. Teď jim osnovy pomalu stanovují, kolik hodin a kterou vyučovací hodinu mají učit ten který předmět," řekla novinářům ministryně školství Petra Buzková. Program stanovuje soubor vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj žáka. Kromě toho vymezuje šest klíčových kompetencí žáka, které jsou zaměřeny na řešení různých problémů. "Je to kompetence řešit problémy, a to nejen školní, komunikativní kompetence, občanská, sociální, pracovní a žák by měl mít schopnosti dál se vzdělávat," uvedl ředitel Výzkumného ústavu pedagogického Jaroslav Jeřábek.