Být o něčem

Dříve, a ve většině případů i dnes, když něco bylo o něčem, museli jsme do tohoto kontextu dosadit slova z následujícího významového okruhu - kniha, pohádka, povídka, film, divadlo, příběh,atd. Dnes se do tohoto kontextu dosahují slova z nových významových okruhů.

Dříve, a ve většině případů i dnes, když něco bylo o něčem, museli jsme do tohoto kontextu dosadit slova z následujícího významového okruhu - kniha, pohádka, povídka, film, divadlo, příběh,atd. Dnes se do tohoto kontextu dosahují slova z nových významových okruhů. Jedná se o sémantický neologismus. Jak uslyšíte v následujících příkladech, jsou to například sova - demokracie, problém, zákon, politika, ale i šachy nebo neosobní to. Všechny novinky v jazyce jsou pro uživatele "nakažlivé". Hodně lidí je začne nevědomky nadužívat. A pro posluchače nebo čtenáře zní rušivě.

Následující příklad je z mluvené komunikace: Být sekretářkou není jen o vaření kávy.

Příklady, které následují, jsme našli v Českém národním korpusu:

- demokracie <je o tom>, že ve volbách většina občanů volí

- problém <je o tom>, že mzdy jako příjmová základna důchodového zabezpečení nestačí

- nový zákon <je o tom>, že nemusíte čekat, až vás jmenují ministrem

- jednání <je o tom>, že Letovicemi protekla stoletá voda

Fotbalový přenos obsahoval následující příklady:

- je to o ochotě běhat

- šel na penaltu, a to je to, o čem je být kapitánem

- samozřejmě, je to hodně o náhodě a o štěstí

- je to o té zkušenosti

I naše televizní kanály poskytly příklady:

TV Prima

- já si myslím, že šachy jsou o psychice

ČT1

- politika je o realitě

- teď je to o tom, kdo déle vydrží

Nova

- zítra bude na horách sněžit, zato v nížinách to bude spíš o dešti

Také náš tisk přidal několik příkladů:

Magazín LN

Jenomže to zabetonování Země není jenom o dálnicích. To je o sídlištích, o fabrikách, o vedení elektrického proudu, o plynovodech, o ropovodech.

Týden

Český telekomunikační úřad je na vás moc ostrý?

To není o ostrosti.

Existuje velmi početná skupina "otomanů". To jsou ti lidé, kteří používají často vazbu: "Je to o tom". Některé kontexty ukazují, že mluvčí nebo autor kříží vazby dvou různých sloves, a tam se už nejedná o pouhé sémantické rozšíření spojitelnosti. Pokud vyjádříme myšlenku jinak než spojením "je to o tom", nemusíme ani použít složitější souvětí. Například první příklad:" Být sekretářkou není jen o vaření kávy.", bychom mohli bez této vazby vyjádřit například takto:"Práce sekretářky nespočívá jen ve vaření kávy."; K povinnostem sekretářky nepatří jen vaření kávy.Vidíme že tedy užití naší vazby "Je to o tom" nemá žádný dopad na ekonomii jazyka. Šíření této vazby je tedy jen zhoubný návyk.


Písnička Ivana Mládka o "zapeklité češtině" předeslala o čem je projekt, který vám na tomto místě Radio Praha nabízí.

Nejedná se o kurz českého jazyka, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je to spíše povídání a zamyšlení o češtině, jejích proměnách v závislosti na společenském životě, historii a podobně. Jednotlivé kapitoly se pozastavují u různých zvláštností a zajímavostí, které v současné češtině nalézáme.

Doufáme, že se vám tato série zastavení nad českým jazykem bude líbit. Přivítáme samozřejmě vaše názory a připomínky.

Seriál připravila Věra Schmiedtová - vědecká pracovnice Českého národního korpusu. O jakou instituci se vlastně jedná a o čem v novém seriálu uslyšíte, se dozvíte z následujícího rozhovoru, který s paní Schmiedtovou natočil Jaromír Marek..... Pozorování jazyka byla ověřena v Českém národním korpusu, podrobnosti o něm najdete na internetové adrese ucnk.ff.cuni.cz