Cabaniss předal archivu dokumenty o procesech z 50. let

Americký velvyslanec William Cabaniss předal v úterý v Praze zástupcům Národního archivu zhruba 200 originálních dokumentů a soudních spisů, které se týkají politických procesů v Československu na přelomu 40. a 50 let. Všechny dokumenty se podle ředitelky archivu Evy Drašarové vážou k regionu střední Moravy. "Dokumenty jsme našli na ambasádě při uklízení našeho politicko-ekonomického oddělení a zjistili jsme, že nám nepatří. Projevil o ně zájem Národní archiv, proto jsme mu je rádi předali. Doufám, že přinesou cenné poznatky," řekl Cabaniss. Soudní spisy obdrželo americké velvyslanectví v roce 1970 od neznámého člověka. Zřejmě je chtěl zachránit před skartací, která dokumentům hrozila. Po podrobném prozkoumání dokumentů je Národní archiv dá k dispozici pracovníkům Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV), kteří se zabývají objasňováním pozadí politických procesů. "Je to naprosto skvělá věc, je tam celá řada zajímavých materiálů. Věříme, že třeba odhalíme některé případy a další zločiny," uvedl pracovník ÚDV Jiří Jauce.