Ceny Jana Masaryka Gratias Agit /Jiří Jelínek - Sokol Sydney/

/připravila Evelina Himalová/

Ministr zahraničí Jan Kavan udělil ve středu v Černínském paláci na Pražském hradě ceny Jana Masaryka Gratias Agit. Ty obdrželi významní Čechové a přátelé České republiky z několika kontinentů, kteří svůj život zasvětili různým formám pomoci pro naši zemi. K původní ceně Gratias Agit bylo připojeno i jméno Jana Masaryka s iniciativy současného ministra zahraničí Jana Kavana. Ten uvedl, že hodlá smysl ceny postavené na fenoménu a hodnotách Jana Masaryka udržet a rozvíjet i do budoucna. Za letošní skupinu oceněných promluvil Petr Stránský ze Švýcarska - zakladatel Sdružení k záchraně kulturního dědictví v České republice, který připomněl, že řada Čechů za hranicemi při svých aktivitách usilovala o rozvoj demokracie, a vzpomněl i "na ty, kteří položili životy za svobodu". Oceněny byly i organizace, například Česká vzdělávací nadace v Texasu nebo Sokol Sydney. A právě starostu Sokolské župy Australské pana Jiřího Jelínka, který Cenu Jana Masaryka Gratias Agit přebíral, požádala kolegyně Evelina Himalová o rozhovor...

Nejprve jsem panu Jelínkovi samozřejmě poblahopřála k významnému ocenění...

"Děkuji Vám velmi srdečně, my opravdu jsme tak strašně šťastni, protože tato cena nebyla pro jedince, ta byla pro skupinu lidí, kteří před padesáti lety přinesli krásnou myšlenku doktora Tyrše a Fügnera do Austrálie na pátý kontinent. A my jsme oslavili tento rok, a vlastně tento měsíc, padesát let od toho založení, a pokračujeme. Je to krása, ta cena, kterou jsem přijal. Nejen pro ty krajany, kteří ještě žijí, ale pro ty, kteří nám odešli na věčnost, kteří udělali tolik, tisíce hodin dobrovolné práce, aby přinesli to naše dědictví na pátý kontinent."

Pan Jiří Jelínek Cenu Jana Masaryka Gratias Agit přebíral v sokolském, s nezbytnou sokolskou čapkou s brkem. Zeptala jsem se ho, zda bude na 13. Všesokolském sletu v Praze také cvičit..?

"Mimo toho, že jsem starostou Sokolské župy australské, jsem také pokladník Sokola Sydney už 30 roků. Ekonomické starosti vydají tolik, že nemusím ani chodit cvičit; já teda chodím každý den, těch šest kilometrů na naši pláž, ale to cvičení jsem nějak zanedbal. Máme tady z Austrálie třicet účastníků. Cvičit budou jenom ženy, ale budeme tam všichni. Těšíme se, že budeme mít krásné počasí, až budeme pochodovat z Václavského náměstí všech těch dvacet nebo 25 tisíc sokolů, a doufáme, že Praha nás přivítá, protože nás přiletělo ze zahraničí myslím asi dva tisíce. Přiletěli jsme se strašnou láskou k naší vlasti, i když jsme padesát roků v zahraničí a máme tam už dvě generace Australanů, Američanů i jiných národností."

Na závěr milého setkání s panem Jiřím Jelínkem jsem se zeptala, zda zná naše vysílání Radia Praha určené Čechům v zahraničí..?

"Já Vám musím poděkovat za tu velikou práci, kterou děláte. Vy si neumíte představit, co to je pro krajany - speciélně pro krajané té starší generace - té naší generace, kteří slyší a mají stále veliký zájem o to, co se tady děje. A vy nám přinášíte v Austrálii tyto zprávy a já vás můžu ujistit, že jsme Vám strašně vděčni, protože pro nás je důležité, že jsme stále v tom kontaktu s tou naší drahou vlastí."

Tolik v rozhovoru s Evelinou Himalovou starosta Sokolské župy australské a její dlouholetý jednatel pan Jiří Jelínek, který pro Sokol Sydney převzal v Černínském paláci v Praze Cenu Jana Masaryka Gratias Agit. K udělování této ceny ještě připomeňme, že ji začal udělovat Josef Zieleniec v roce 1997. Tehdy ji získal například zakladatel hudební školy ve Venezuele Emil Friedman nebo český prapor působící v rámci stabilizačních sil SFOR v Bosně. O rok později přebírali cenu Češi i cizinci z rukou Kavanova předchůdce Jaroslava Šedivého. Od loňského roku nese cena Gratias Agit jméno Jana Masaryka.