Češi hodnotí politický vývoj kladně

Současný politický systém hodnotí lidé o něco lépe než předlistopadový režim. Vyplývá to z lednového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění. Dobu před listopadem 89 přitom považují za lepší důchodci a lidé s nižším vzděláním. Současný politický systém pozitivně hodnotí zejména příznivci ODS, lidé mladší a s vyšším vzděláním. Více Jaromír Marek.

Zhruba 30 procent dotázaných se domnívá, že v ČR jsou uspokojovány zájmy většiny obyvatel, což je o šest procent více než před čtryřmi roky. Přibývá i lidí, kteří se domnívají, že je možné vyjadřovat se k problémům a nedostatkům společnosti.

Lidé na současném politickém systému oceňují zejména možnost svobodně žít a cestovat.

V souvislosti s blížícími se volbami je zajímavé, že podle průzkumu, ubývá skalních stoupenců politických stran. Od posledních sněmovních voleb v roce 1998 se jejich počet snížil téměř o třetinu. Více Daniel Kunštát z Centra pro výzkum veřejného mínění.

"V posledních letech dochází k uvolnění vazeb mezi voliči a stranami. Výrazně poklesl podíl těch, kteří se deklarují jako přívrženci politických stran. Například na začátku 90. let to bylo 30% lidí, dnes je to 14% dotázaných."

Nejsilnější voličské jádro si tradičně zachovávají KSČM a KDU-ČSL. Jinak každý třetí volič nyní preferuje volenou stranu pouze proto, že mu vadí nejméně.

Zajímavé je i to, že Češi jsou po čtyřech letech méně kritičtí k takzvané opoziční smlouvě, která umožnila sestavení menšinové sociálně demokratické vlády podporované ODS. Například na otázku, zda smlouva ublížila demokracii odpovědělo záporně už jen 31 procent dotázaných, což je o osm procent méně než před dvěma lety. Její největší klad vidí veřejnost v tom, že zajistila větší stabilitu vlády.