Češi věří rádiu, armádě, TV a policii, nedůvěřují církvím

Češi podle zářijového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) věří hlavně rádiu, armádě, televizi a policii. Většina naopak nedůvěřuje církvím. Nejlépe si v očích veřejnosti vedl rozhlas, kterému důvěřuje 65 procent dotázaných, opačný postoj zaujalo 30 procent. V případě armády činí tento poměr 62 ku 28, u televize je to 58 ku 40 a u policie 56 ku 42. "Vyšší podíl důvěry než nedůvěry byl zaznamenán též u neziskových organizací (46/37) a velmi mírně i v případě odborů (42/37), i když v těchto případech podíly důvěřujících byly již nižší než jedna polovina, rozdíl oproti podílu nedůvěřujících byl podstatně nižší a značná část dotázaných se nedokázala vyjádřit," uvedli autoři výzkumu.

Zhruba na polovinu je veřejnost rozdělena ve vztahu k soudům (48 procent důvěřujících/ 47 procent nedůvěřujících), k tisku (48/49) a k bankám (47/ 46). U církví podle CVVM výrazně převažuje nedůvěra nad důvěrou. Věří jim totiž jen 29 procent Čechů, zatímco podíl nedůvěřujících je 56 procent. Pokud jde o vývoj postoje společnosti k různým institucím v čase, například armádě, policii a soudům věří nyní podle CVVM výrazně víc lidí než v průběhu druhé poloviny 90. let. Důvěra v odbory, která se s výkyvy dlouhodobě pohybuje na úrovni 30 až 40 procent, se v aktuálním šetření dostala na své historické maximum, uvádí CVVM na základě aktuálního výzkumu. Uskutečnil se od 30. srpna do 6. září a účastnila se ho víc než tisícovka lidí starších 15 let.

Autor: Peter Gabaľ