Česká expedice v Mongolsku zaznamenala první čapí úspěch

Expedici českých zoologů se podařilo odchytit a označit tzv. batůžkem s monitorovacím zařízením prvního mongolského čápa černého, pravděpodobně samečka. Úspěšný odchyt se podařil ve stepi u řeky Túl asi 50 kilometrů jihozápadně od mongolské metropole Ulánbátaru. Cílem české expedice, která v Mongolsku působí v rámci projektu Nová odysea, je označit satelitními a pozemními vysílači dva čápy černé, uvedla produkční projektu Nová odysea Magdaléna Dittlová. "Odchyt prvního čápa tady v Mongolsku se nám podařil překvapivě rychle, asi dvacet hodin poté, co jsme sem v kompletní sestavě a s veškerým vybavením přijeli," řekl vedoucí projektu Miroslav Bobek. Hlavními organizátory projektu Nová odysea je Český rozhlas a Unie českých a slovenských zoologických zahrad, nově se na něm podílí také české ministerstvo životního prostředí. Všeobecně má projekt Nová odysea postupně zmapovat tahové cesty čápů černých v Asii a odhalit nebezpečí, která jim hrozí jak během migrace, tak na zimovištích. Dosud byli sledováni čápi od Obu, kteří do indických zimovišť směřovali buď po velkém, k západu vyklenutém oblouku (a vyhnuli se tak Ťan-šanu, Pamíru a dalším pohořím), nebo přímo přes Karákóram.