Nová etapa sledování tažných ptáků

nova_odysea_cap.jpg

Už více než deset let sleduje český tým ornitologů a popularizátorů život tažných ptáků. Na první etapu Africká odyssea, která sledovala let evropských čápů vybavených vysílačkou na zimoviště v Africe, nyní navazuje asijská Nová odyssea. Ta začala před dvěma lety vytipováním tří sibiřských čápů a letos v červenci podnikli tvůrci projektu cestu ještě dál na východ, do Mongolska, aby v hnízdišti označili vysílačkou další čápy černé. Ornitolog Lubomír Peške vysvětlil, jaký byl výsledek letošní cesty.

"Letos se nám podařilo označit dva nové čápy černé z dvou hnízd. Jsou to dospělí ptáci, kteří v nejbližší době patrně poletí na jih. Kam, to přesně nevíme, doufáme, že třeba do Indie nebo do jihovýchodní Číny."

Proč vlastně sledujete ty jejich trasy?

My využíváme černého čápa jako modelový druh, protože je to pták dostatečně veliký, který unese to vysílací zažízení, ten satelitní vysílač, a tím, že hnízdí všude od Francie až po východní Asii, až k Tichému oceánu, tak v této oblasti existuje mnoho populací, které svoji migraci řeší různým způsobem. Z Evropy jsme je sledovali v rámci Africké Odyssey - do Afriky létají dvěma hlavními směry: přes Gibraltar nebo pře Palestinu. Ti asijští ptáci musí překonávat geografickou překážku, kterou jsou Himálaje, střecha světa Pamír. Tu buďto oblétají nebo používají některé průsmyky a prolétávají. Ale jak konkrétně ten tah vypadá, to zatím nevíme. Naznačila nám to čápice kateřina, která byla schopná přelétnout průsmyk Kundžará v pohoří Karakoram, aby se dostala přes Pakistán pravděpodobně do Indie, ale bohužel v Pakistánu zahynula. Právě tím taky naznačila, jaká nebezpečí těm čápům na jejich tahu hrozí. V oblasti Afghánistán pakistán je to především střelba. Místní lidé jsou zdatnými lovci, každý má nějakou pušku a tradicí je lovit téměř všechna vodní zvířata. V době tahu loví kachny, případně i čápy černé, a jedí je."

Tím že se ti čápi černí fixují na některá místa, přes která pak putují po celý život, že se vracejí na stejná zimoviště, jsou víc v ohrožení ze strany člověka?

"Ta konzervativnost některých druhů, a čáp černý mezi ně taky patří, je bohužel i jejich slabinou, představuje to pro ně nebezpečí. Pokud dochází ke změnám. V Etiopii jsme poznali, jak populace místních lidí roste, dochází k devastaci veškeré zeleně v okolí vodních ploch. Během jednoho čapího života, během desítky let dochází k takové změně, že on, pokud se navrací stále do jednoho místa, tak tam nachází zhoršující se podmínky. On není absolutně konzervativní, má samozřejmě jistou flexibilitu ve svém chování a může navštívit další místa, ale bohužel v Africe probíhá ten proces zhoršování skoro všude. Také pokud se vrací do stejného místa, tak už terén a nebezpečí zná, ale je-li nucen přelétnout do úplně nového místa, tak se s ním musí nejprve seznámit a to znamená velké ohrožení jeho života. Čili nezbezpečí je daleko větší, pokud je donucen změnit zimoviště," uvedl Lubomír Peške v rozhovoru s Vilémem Faltýnkem.