projekt

Česká fortissima ušima Lukáše Hurníka

Houslový part symfonické básně Vyšehrad

Rok 2024 je rokem české hudby. Lukáš Hurník při této příležitosti přiblíží nejzajímavější skladatele a jejich díla.

nejnovější články