Česká republika bude v roce 2009 předsedat Evropské unii

Česká republika bude poprvé předsedat Evropské unii v prvním pololetí roku 2009. Je to součástí dohody o rotaci členských zemí v čele EU, ke které po delším jednání dospěli velvyslanci "pětadvacítky". Musí ji ještě posvětit ministři zahraničí. Dohoda stanoví, že od ledna 2007 bude unii v souladu s ústavní smlouvou předsedat vždy tým tří zemí po dobu 18 měsíců. Ty si rozdělí toto období mezi sebou po šesti měsících, přičemž budou spolupracovat těsněji, než je dnes zvykem. Předpokládá se, že systém zůstane zachován, i kdyby ústava nebyla ratifikována, protože se výrazně neliší od dnešní praxe.

V lednu 2007 tedy nastoupí na půl roku Německo, následované Portugalskem a od ledna 2008 Slovinskem, prvním z 10 nových členských států. Pak se ujme žezla trio Francie-ČR-Švédsko, přičemž Češi budou hrát prim od ledna do června 2009.