Česká republika byla oficiálně zvolena členem rady OSN pro lidská práva, nahradí Rusko

Valné shromáždění OSN zvolilo Českou republiku členem rady pro lidská práva. Nahradí tak Rusko, které v dubnu shromáždění dočasně vyloučilo kvůli invazi na Ukrajinu. Česko bylo jediným kandidátem a na setkání Valného shromáždění v New Yorku pro něj hlasovalo 157 zemí ze 180. Rada OSN pro lidská práva sdružuje 47 států a jejím cílem je prosazování a ochrana lidských práv po celém světě. Funkční období začíná Česku 10. května 2022 a končí 31. prosince 2023.

Rada se schází pravidelně třikrát ročně. Může zasedat také mimořádně podle potřeby, obvykle v reakci na akutní lidskoprávní krize ve světě. Během zasedání projednává situace v konkrétních státech i témata týkající se všech zemí. Každý stát může být členem Rady maximálně dvě po sobě jdoucí období - tedy 6 let.