ČR se chce znovu do komise pro lidská práva

Logo OSN

Jaké je postavení Česka v OSN? Jaké jsou hlavní priority i úspěchy české mise při Spojených národech v Ženevě? S velvyslancem při OSN Alexandrem Slabým hovořil Jaromír Marek.

"Česká republika byla několikrát členem komise pro lidská práva. Šlo o dvě tříletá období s koncem v roce 2002. V budoucnu bychom se chtěli opět stát členy této komise, ale fakt, že jsme byli před časem zvoleni podruhé za sebou členy této instituce, to je pro zemi naší velikosti neobvyklé."

Jaká je vlastně váha nebo síla ČR v OSN ve srovnání s počtem s obyvatel, její velikostí?

Logo OSN
"Pozici ČR můžeme měřit dvojím způsobem, jednak podle jejích aktivit. Příkladem je rezoluce o stavu lidských práv na Kubě, kterou jsme tři roky po sobě v komisi předkládali. Z druhého pohledu jde o prosazování našich zájmů s ohledem na blížící se vstup do EU. Zahraniční politika unie je koordinována, nyní, v době před vstupem, je naše pozice svým způsobem prozatímní. Zmínil jsem komisi pro lidská práva. V příštím roce, kdy bude zasedat, už budeme členy EU. Nyní proto připravujeme iniciativy, které předložíme a mohli bychom se stát gestorem těchto iniciativ či rezolucí v komisi pro lidská práva za celou EU. To by jistě byla dobrá škola."

Zmínil jste prosazení rezoluce o stavu lidských práv na Kubě...byl to největší úspěch české mise při OSN?

"Úspěch to bezesporu byl, jak první text v roce 1999 tak ten poslední v roce 2001. Ovšem mluvit o jednom konkrétním úspěchu v mezinárodním orgánu, ve kterém zasedá 191 států je trochu sporné. Například ona rezoluce prošla vždy o jeden, dva nebo tři hlasy. Z našeho pohledu byla tedy úspěchem, ale z pohledu jen nepatrně menší poloviny státu úspěchem nebyla a nedomnívají se, že by taková rezoluce byla vůbec předkládána. Úspěchem je, když se ČR vůbec dostane některého orgánu OSN. Jsme formálně stále ve východoevropské skupině států a počet členů této skupiny se po rozpadu SSSR a Jugoslávie vyšplhal na 22. Tomuto nárůstu neodpovídá nárůst počtu míst vyhrazených pro tuto skupinu. Stát se např. členem komise pro lidská práva v příštích třech čtyřech letech proto může být velmi obtížné. Řekl bych ale, že velkého úspěchu dosáhla ČR hned na počátku české samostatné zahraniční politiky. Samostatná republika vznikla 1.1. 1993 a už na podzim téhož roku jsme byli zvoleni za nestálého člena Rady bezpečnosti OSN. Kde jsme působili v letech 1994-5 a zde jsme byli velmi aktivní. To byl velký úspěch hned na počátku naší zahraniční politiky."