ČR je členem Rady OSN pro lidská práva

Česká republika byla v úterý Valným shromážděním Organizace spojených národů zvolena do nově vznikající Rady OSN pro lidská práva. Pro náš stát by to bezesporu bylo výrazné ocenění snah o ochranu lidských práv ve světě, kdyby ovšem spolu s Českem nebyly zvoleny také například Kuba, Čína či Saúdská Arábie, jimž některé mezinárodní organizace vyčítají potlačování lidských práv.

Rada, na jejímž vzniku se OSN dohodla v březnu, od 19. června nahradí dosavadní Komisi pro lidská práva, která byla dlouhodobě kritizována. Komise pracovala v systému Spojených národů 60. let. Bylo jí však vytýkáno, že měla problémy s tím, jak lidská práva prosazovat všude stejnou měrou. Členy komise se mohly stát díky systému obsazování i země, které samy lidská práva potlačují, například Súdán, Kuba či Zimbabwe. Ty pak bránily v přijímání kritických rezolucí vůči nim či jim podobným zemím. Do rady se proto nově volilo většinovým systémem v tajném hlasování všech 191 členských států Valného shromáždění a nikoli jmenováním regionálními skupinami jako doposud.

Česká republika byla do 47členné rady zvolena v prvním kole spolu se 43 dalšími státy. K tomu, aby byla zvolena bylo třeba nejméně 96 hlasů. Zajímavé je, že zatímco Kuba dostala 135 hlasů, Česko jen 105. Připomenu, že Česká republika se s Kubou nedávno dostala do konfliktu právě kvůli otázkám dodržování lidských práv. V dubnu si Praha a Havana navzájem vyhostily své diplomaty. Kuba vypověděla českého diplomata Stanislava Kázeckého, kterého obvinila z podvratné činnosti a práce pro USA; Česká republika pak reagovala vyhoštěním kubánského atašé. Ministr zahraničí Cyril Svoboda také před několika týdny prohlásil, že se stavem lidských práv na Kubě je to čím dál horší.

A co si o našem zvolení za člena rady OSN pro lidská práva myslí bývalá disidentka, dnes komentátorka Petruška Šustrová? "Já si neumím představit, k čemu je taková rada pro lidská práva dobrá, protože to je samozřejmě jako když uděláte kozla zahradníkem. Já jsem na jedné straně docela ráda, že v tom orgánu Česká republika figuruje, protože si myslím, že zejména za současného ministra zahraničí Cyrila Svobody česká politika opravdu velmi důsledně hájí lidská práva. Myslím si, že je dobré, když v té radě, stejně jako na kterémkoliv jiném fóru, náš hlas zazní. Když ovšem přijde na hlasování, tak má pochopitelně Česká republika jen jeden hlas a stejně pochopitelně země jako Kuba, Saúdská Arábie a nebudu je po vás vyjmenovávat, tam posílají člověka, který zná všechna ta obratná, kluzká, hladká slovíčka, a výsledkem bude nula."