Boj Česka o lidská práva na Kubě

0:00
/
0:00

V roce 2003 zavedla Evropská unie sankce vůči Kubě poté, co dal Fidel Castro uvěznit 75 disidentů, z nichž dodnes propustil jen 14. Nyní se unie, díky odporu České republiky a poté i několika dalších států, rozhodla sankce jen dočasně pozastavit. Co vedlo Česko k tak radikálnímu postoji? To je základní téma pro dnešního hosta rubriky Česko v komentáři, politologa Jiřího Pehe. Do studia ho pozval Josef Kubeczka.

Česko, podpořeno několika dalšími státy, prosadilo na zasedání Rady ministrů zahraničí Evropské unie šestiměsíční zkušební lhůtu, v níž by měl kubánský režim reagovat na pozastavení sankcí vůči tomuto ostrovnímu státu zlepšeným přístupem k naplňování lidských práv. Je to podle Vás náš úspěch, či ústup z původního radikálnějšího postoje?

"Já si myslím, že to je dobrý kompromis. Ukázalo se, že totální sankce vůči Kubě nefungují, ale zároveň je samozřejmě nutné i nadále udržovat vztahy s kubánskou opozicí. Návrh Evropské unie, tak, jak ho prezentovalo Španělsko, byl příliš radikální, to znamená tím, že by odstranil sankce vůči kubánskému režimu, by zpřetrhal i většinu styků s disidenty, alespoň těch na polooficiální rovině. Ty se projevují například zvaním disidentů na různé recepce a podobně. Myslím si tedy, že to, co prosadilo Česko, je rozumný kompromis a každopádně to já považuji za úspěch české diplomacie."

Šéf diplomacie Cyril Svoboda,  foto: ČTK
Proč podle Vás trval šéf naši diplomacie Cyril Svoboda na pokračování tzv. koktejlové války, tedy zvaní kubánských disidentů na různá setkání konaná na našem zastupitelském úřadu?

"Myslím si, že Cyril Svoboda vychází z našich vlastních zkušeností. Víme přece dobře, že naši disidenti v osmdesátých letech byli schopni čelit náporu komunistického režimu vlastně jenom proto, že byli zváni na nejrůznější akce, že jim zahraniční politici věnovali pozornost, dodnes se připomíná ona slavná snídaně s Francoisem Mitterrandem, když byl v Praze, na kterou pozval i disidenty. Tento přístup k disidentům jim koneckonců dal i určitou legitimitu, kterou režim nemohl ignorovat. Myslím si tedy, že Cyril Svoboda vychází z našich vlastních zkušeností. Víme také, že se proti návrhu Evropské unie velmi ostře ohradil Václav Havel v článku, který byl publikován v mnoha novinách na celém světě. A to také jistě mělo svůj vliv, protože Havel je na Západě viděn jako člověk, který se zasloužil o pád komunismu ve střední Evropě a jeho slovo těžko může být ignorováno. Cyril Svoboda asi tak trochu vycházel z toho, co předestřel Václav Havel ve svém článku."

Jak už jste zmínil, motorem snah o zrušení sankcí vůči Kubě bylo v Evropské unii Španělsko. Není to tak trochu paradox? Přece Španělé mají stejně jako my neblahé zkušenosti s totalitním režimem a vědí, jak důležitá je zahraniční podpora jeho odpůrců?

"Španělsko je zemí, která má zkušenosti s totalitním, autoritářským režimem, ale na druhé straně je to také země, která má ze všech evropských zemí největší investice na Kubě. A právě tady se, myslím, v postoji Španělska projevuje tendence některých západních zemí obětovat lidská práva byznysu. V případě Španělska zřejmě ta kritická masa zájmů obchodních převážila nad zájmem lidskoprávním, a to není nikdy dobře, protože si myslím, že vždy je nutné usilovat o určitou rovnováhu."

Logo ODS
A ještě jeden paradox. Ministru Svobodovi se v této věci dostalo zřetelné podpory od Občanské demokratické strany, která dřívější naše pokusy o kontakty s kubánskými disidenty nesla dost nelibě (připomenu známé zadržení na Kubě bývalého poslance Pilipa a jeho kolegy Bubeníka). Proč ta náhlá změna postoje?

"Já se bohužel domnívám, že v případě Občanské demokratické strany je to trochu spojeno s jejím negativním postojem ke snahám Evropské unie mít společnou zahraniční politiku a pokoušet se omezovat členské státy v tomto směru. Tak že to, že se Evropská unie pokusila o jakési společné stanovisko ve vztahu ke Kubě, jistě občanští demokraté nesli velmi nelibě, a to, že se české diplomacii podařilo toto jednotné stanovisko narušit, rozbít nebo oddálit, asi vnímají s uspokojením. Obávám se ale, a to je také to, proč jsem řekl na začátku bohužel, že to není záležitost, která by byla v jejich případě nějakým způsobem zakotvena v tom, že by chtěli bojovat za lidská práva na Kubě. To je spíše ten rozměr společné evropské zahraniční politiky, který jim vadí."

U mikrofonu Radia Praha byl politolog Jiří Pehe.