České firmy hledají spásu v Asii

Začátkem tohoto týdne se v Praze konalo už třetí Česko – asijské obchodní fórum. Cílem je poskytnout domácím i zahraničním firmám informace, které umožní efektivnější spolupráci. V uplynulých letech navštívilo fórum skoro tři sta význačných českých a evropských firem a na šest desítek firem z Asie.

Jaromír Drábek,  foto: autor
Letošní fórum bylo na rozdíl od minulých let výrazně poznamenáno hospodářskou recesí, která ovládla Evropskou unii. Česko donedávna vyváželo do zemí unie 80 procent svého zboží. Zájem o české výrobky ale kvůli recesi neustále klesá. A tak jsou domácí firmy nuceny obracet se na jiné trhy. A začínají preferovat obchod s asijskými zeměmi.

„Našim podnikům nic jiného nezbývá, než hledat jiná odbytiště pro své výrobky a služby.“

Říká předseda české sekce Mezinárodní obchodní komory Jaromír Drábek.

„Těmi odbytišti jsou samozřejmě země, kde se předpokládá v letošním roce jen mírný pokles nebo dokonce růst ekonomiky. A to jsou právě země především v asijském teritoriu. Jak světoví ekonomové předpokládají, nastane letos výrazný pokles v ekonomikách evropských zemí, v ekonomikách severoamerických zemí, v Japonsku. Řada teritorií v Asii je ale na tom tak, že je předpovídán poměrně vysoký růst.“

Asie, to samozřejmě není jen Japonsko a Čína, tedy země, které světová krize rovněž postihla. To, že se koná Česko – asijské fórum, vůbec neznamená, že situace je všech asijských zemích stejná. Fórum podle Jaromíra Drábka naznačilo, které trhy by dnes mohly být pro české podniky perspektivní.

„Určitě je velmi perspektivní oblast bývalých sovětských republik, Kazachstán, Uzbekistán, Turkmenistán. To je jedna oblast. Druhá taková velmi zajímavá oblast, kde české výrobky mají velkou tradici, to je oblast Blízkého východu. To je z těch tradičních destinací, kam se české podniky mohou vracet s tím, že navazují na tradiční dovoz českých výrobků. Potom je to velká rozvíjející se země Indie. Tam je mnoho příležitostí pro uplatnění nejen českých výrobků, ale hlavně společných projektů českých a indických firem. A potom je to velmi zajímavé teritorium Jihovýchodní Asie, Singapur, Malajsie, Indonésie, Vietnam, které zase má svá specifika. Je sice geograficky velmi vzdálené pro české firmy, ale je tam velká řada příležitostí především v infrastrukturních projektech.“

Zástupci asijských zemí se v Česku poohlížejí po strojním a elektronickém vybavení. Nakupovat chtějí například automobily, obráběcí stroje, telekomunikační zařízení nebo motory. Na asijských trzích mají Češi výhodu také v tom, že přicházejí ze země, která nemá politické nároky, nemá zájem manipulovat jejich vnitřní a vnější politiku. Asijské firmy zase často pohlížejí na Česko jako na zemi, která může představovat vhodný hospodářský klíč na evropský trh. To už dříve vycítily třeba japonské nebo jihokorejské firmy. Česko – asijské fórum, které se konalo pod záštitou premiéra Mirka Topolánka, také potvrdilo, že českým firmám by ve snaze pronikat hlouběji na asijské trhy velmi pomohla větší pomoc české vlády. Asijské státy většinou preferují počáteční jednání na mezivládní úrovni.