Česko má skluz v překladu zákonů EU

Česká republika má určitý skluz v překladech evropských zákonů, chybějící normy ale nejsou důležité pro každodenní život veřejnosti a podnikatelů. Podle ředitele odboru kompatibility Úřadu vlády Dušana Uhra se nedodělávky týkají takzvaných vnějších vztahů, které upravují společné vztahy unie k ostatním zemím a některým organizacím. Z přibližně 85.000 stran unijního práva zatím chybí takzvaně revidovat asi 25.000. Rovných 17.000 stránek je z oblasti vnějších vztahů. Zbývajících 8000 jsou materiály, které unie pozměnila v nedávné době, a je tedy v jejich překladu logický skluz. To, co komise požaduje, bude podle Uhra do vstupu země do EU hotovo. Společné unijní právo se zaměřuje především na jednotný trh a pohyb lidí v něm. Celý obrovský balík práva bude zveřejněn česky ke dni vstupu ve zvláštním vydání Úředního věstníku EU.