Česko předalo a obhajuje v Evropském parlamentu svou právní analýzu Benešových dekretů

Česká mise při Evropské unii v Bruselu předala Evropskému parlamentu právní analýzu takzvaných Benešových dekretů, z níž by měla ještě jednou vyplynout jejich slučitelnost s právem EU. Český velvyslanec Libor Sečka využije setkání s europoslanci také k dalšímu vysvětlení českého postoje k těmto dekretům. Česká republika tak reaguje na požadavek formulovaný předsedou zahraničního výboru Evropského parlamentu Elmarem Brokem. Relativně malá skupina německých a rakouských pravicových poslanců stojí v pozadí tažení za zrušení dekretů bývalého československého prezidenta Edvarda Beneše, tedy těch z nich, které se týkají poválečného postavení německé a maďarské menšiny. Daří se jim však od roku 1999 pravidelně prosazovat schválení rezolucí s tímto požadavkem, protože většina jejich kolegů o této věci ví jen velmi málo a nezajímají se o ni.

Autor: Ivo Prokop