Česko si o víkendu připomíná význam mokřadů

Mokřady jsou pro ekosystém nepostradatelné, čelí však ohrožení. Nutnost ochrany slatin, rašelinišť, říčních slepých ramen, ale i tůní či lužních lesů připomíná Světový den mokřadů. V Česku se koná řada akcí. Mokřady ovlivňují koloběh vody v přírodě, ale také ji udržují v krajině. "Bohužel mokřady dnes patří k těm nejohroženějším místům v naší krajině. Jen v Evropě jich za posledních sto let zanikla většina," upozornil ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny František Pelc.

V Česku je 2076 mokřadů. Podle České společnosti ornitologické jsou tato místa často vnímána jako neužitečná. Lidé je vysoušejí a mění na zemědělskou půdu, někdy také zanikají kvůli budování vodních nádrží, zástavbě či těžbě rašeliny. Další velký problém je jejich znečištění. V Česku je 14 mokřadů mezinárodního významu. Patří k nim například Šumavská rašeliniště, Třeboňské rybníky, Krkonošská rašeliniště či Mokřady dolního Podyjí.