Česko si připomíná Jana Husa

Česká republika si dnes připomíná odkaz církevního reformátora Jana Husa, který byl pro své názory upálen před 606 lety na koncilu v německé Kostnici. Lidé si mohou jeho památku připomenout na bohoslužbách v Betlémské kapli v Praze či v Husově rodišti - Husinci u Prachatic. Šestý červenec je v českém kalendáři státním svátkem od roku 1990. Kromě snah o reformu církve i společnosti je Husovi připisováno autorství traktátu O českém pravopise, který odstranil z češtiny spřežky a zavedl diakritická znaménka.

V Husinci na Prachaticku odhalili novou branku propojující zahradu Centra Mistra Jana Husa s nádvořím modlitebny Církve bratrské. Je i symbolem sbližování. Slavnostní odhalení bylo společně s ekumenickou bohoslužbou součástí Husových oslav. ČTK to řekla Ludmila Pánková, starostka Husince, které je rodištěm církevního reformátora Jana Husa.