Kalendárium

kolos_rhodsky.jpg
0:00
/
0:00

V kalendáriu se vypravíme do starověkého Řecka, poslechneme si Vladimíra Menšíka a připomeneme Mistra Jana Husa.

Rozhlasový pořad Meteor se na konci sedmdesátých let v jednom ze svých dílů věnoval řecké kultuře. Hostem tedy nemohl být nikdo jiný, než Vojtěch Zamarovský.

"Řecko obklopují dvě moře. Jónské na západě a egejské na východě. ´Šťastný, komu osud dopřál, aby se v životě plavil po Egejském moři,´ napsal největší novořecký spisovatel Kazantzakis. ´Není většího blaha, které by lidské srdce přibližovalo k ráji."

Redaktor: Křižovatkou mořských cest byly odpradávna přístavy. Co kdybychom se vypravili na našem dnešním putování za antickým Řeckem do některého starořeckého přístavu?

"Třeba do Pirea. Je to hlavní, největší přístav Řecka, stejně tak jako před dvěma a půl tisíci lety."

Redaktor: Lodi, které jsou v tom starořeckém přístavu, ty jsou úplně jiné, než ty, které přistávají v dnešních přístavech. Jak vypadaly ty antické obchodní lodi?

"Víme to celkem dobře, známe je především z vázových maleb. Jedna taková antická řecká loď se dokonale zachovala. Před několika lety ji vylovili potápěči nedaleko kyperské Kyrénie. Podařilo se ji zrekonstruovat, viděl jsem ji v muzeu v Kyrénii a četl jsem o ní studii amerických odborníků. Měla parametry, to je poměr šířky k délce, klenutí, tvar přední části atd., které nakonec odpovídají dnešním požadavkům a vědomostem. Prověřili je počítačem. Lépe by ji vzhledem k účelu nepostavili v loděnicích ani dnes."

Přesně tak si spisovatele a překladatele Zamarovského pamatují generace čtenářů, které svými knížkami zasvěcoval do dějin starověku - jako třeba v dílech Za sedmi divy světa, Bohové a hrdinové antických bájí nebo Za tajemstvím říše Chetitů.

Vojtěch Zamarovský se narodil v říjnu roku 1919.


"My jsme měli u nás v rodině, vojnu...Spousta lidí se na vojně proslavila. Nejdál to v naší rodině dotáh strýc Ondřej. To byl poručík, ale měl taky smůlu, byl za lstivost degradován..." Příběh o strýci Ondřejovi je jednou z nejznámějších historek Vladimíra Menšíka. Herec, který proslul právě svým vypravěčským talentem, se narodil před osmdesáti lety.


Mistr Jan Hus
V říjnu roku 1414 opustil Mistr Jan Hus i přes naléhání přátel své útočiště na hradě Krakovci a vydal se vysvětlovat své názory na církevní koncil, který tehdy zasedal v Kostnici.

Kázání Jana Husa navštěvoval i Jan Žižka, muž, který se pár let po Husově smrti postavil do čela vojsk stoupenců jeho učení. Slavný vojevůdce zemřel v říjnu roku 1424.