Kalendárium

0:00
/
0:00

Osud vynálezce lodního šroubu, legendu o smrti Jana Žižky nebo jeden ze zásadních patentů Josefa II. a ještě něco navíc, přináší dnešní kalendárium.

Josef Ressel
Před sto padesáti lety dne 9. října zemřel vynálezce lodního šroubu Josef Ressel. Jeho nejslavnější vynález byl inspirován myšlenkami Leonarda da Vinciho, kterého v 16. století napadlo užít Archimédova šroubu k pohonu lodí. Po něm se o to pokoušeli mnozí, ale až Ressel uspěl. Dokázal totiž stanovit nejen velikost šroubu, ale také jeho správný tvar a umístění na lodi. Roku 1827 získal na svůj vynález patent. Až po několika letech se mu podařilo uzavřít smlouvu na stavbu lodi, na níž by se lodní šroub dal vyzkoušet. Při jednáních, která dohodu o stavbě předcházela, však prozradil celý princip šroubu, čehož využila řada podvodníků, kteří si snažili jeho vynález přivlastnit. Soudní spory, které mu po letech prvenství přece jen přiřkly, se vlekly dlouho a jejich konce se již Josef Ressel nedožil.


Dne 11. října roku 1424 zemřel na vojenském tažení nedaleko Přibyslavi husitský vojevůdce Jan Žižka z Trocnova. Okolo jeho osoby se vytvořila řada legend, nelze ani spočítat, kde všude byl, co řekl, udělal a pod kolika budoucími Žižkovými duby odpočíval. Jedním z tvůrců těchto pověstí byl také autor Kroniky české papež Pius II. Jednu z legend, kterou sám papež vytvořil, vyprávěl historik František Šmahel.

"Tento papež byl tvůrcem několika legendárních vyprávění, které spojil právě s Žižkovou smrtí. Podle něho Žižku zahubil prst boží, a když byl Žižka tázán, jakým způsobem chce být pohřben, rozkázal prý, aby z jeho mrtvoly byla stažena kůže, maso hozeno ptákům a zvěři a z kůže zhotoven buben a nesen do války."


Dne 13. října roku 1781 vydal císař Josef II. jeden ze svých nespočetných patentů. Na rozdíl od některých z nich ale patent, kterému je zvykem říkat toleranční, ovlivnil dějiny rakouské monarchie. Nově bylo vedle preferované katolické církve tolerováno náboženství řeckopravoslavné, kalvínské a luterské. Modlitebny těchto církví však nadále musely stát stranou hlavních ulic, nesměly mít věže či zvony a při smíšených manželstvích se náboženství dětí řídilo speciálními zákony.


Snad každý alespoň jednou v životě žertem položil otázku, odkud že pochází kafe, kterého se právě napil, a připomněl tak slavné drama Maryša, kde je nenáviděný manžel nakonec kávou otráven. Žádné dílo Aloise Mrštíka se nezapsalo hlouběji do povědomí lidí, jako právě příběh nešťastné Maryši, který vytvořil společně s mladším bratrem Vilémem. Z moravského venkova, kde dlouhá léta působil jako učitel, čerpal náměty ke svým dílům, ani jedno však úspěch Maryši nepřekonalo. Od narození Aloise Mrštíka uplynulo 14. října sto šedesát šest let.


Vladimír Menšík,  foto: ČTK
Dne 9. října 1929 se narodil český herec Vladimír Menšík, který - kromě hereckého umění - proslul nepřekonatelným vypravěčským talentem.