Československá plavba labská končí

V dnešní rubrice vás bude Zdeněk Vališ informovat o situaci společnosti Československá plavba labská.

V roce 1998 přišla Česká republika o svou námořní flotilu, svého času druhou největší na světě mezi vnitrozemskými státy. Nyní visí otazníky i nad její říční flotilou na dopravní cestě napříč Německem, která je klíčem k Hamburku i dalším významným evropským přístavům. Krach firmy může mít neblahý dopad na bilanci zahraničního obchodu, protože nadměrné náklady se jinak než po vodě vyvážet nedají. Pro zemi, která je tak závislá na exportu, a navíc právě přes Německo, to není dobrá zpráva. Vlastník labské plavby - Československá obchodní banka rozhodl tak, jak rozhodl. Do toho nikomu nic není. Ředitelku odboru plavby a vodních cest na ministerstvu dopravy Magdalenu Konvičkovou nicméně překvapilo tvrzení Jaroslava Vávry, že akcie Československá plavby labské měl převzít stát. Také bývalý generální ředitel labské plavby Jaroslav Vávra říká, že podnik nechtěl od státu žádné milodary. Ředitel Vávra se zmínil o problémech spojených s privatizací labské plavby v roce 1992. Právě zde je asi zakopaný pes. Ostatně sám ministr dopravy Jaromír Schling označil před časem celý projekt z roku 1992 za privatizační zmetek. Privatizace dosti absurdně oddělila vlastnictví pozemků, staveb a technologie. Takže například pozemky, které tvoří veřejnou vodní cestu, byly převedeny do vlastnictví akciové společnosti České přístavy. Technologie na těch pozemcích byla ale převedena do vlastnictví Československé plavby labské, takže jí třeba na pozemcích patřil velkotonážní jeřáb. Další majetek zůstal ve vlastnictví státu nebo se dostal do správy podniků Povodí. To byly napřed státní společnosti, pak akciové a nyní opět státní. Jenže, jak upozorňuje Magdalena Konvičková z ministerstva dopravy, tímto způsobem byla narušena logika celého systému fungování lodní dopravy a zpochybněny mezinárodní závazky České republiky. O plavidla labské plavby se už nyní živě zajímají především Holanďané a Němci, kteří se likvidací společnosti zbaví nepříjemného konkurenta. Stát má podle Magdaleny Konvičkové samozřejmě zájem na udržení vodní dopravy na Labi pod českou vlajkou.