Československé letce v cizině líčí kniha Odhodláni bojovat

Nově na základě dosud nezveřejněných nebo opomíjených archivních pramenů líčí československé letce v zahraničí po rozbití Československa nová kniha historika Ladislava Kudrny Odhodláni bojovat. Kniha má podtitul Vlastenectví československých letců v průběhu druhé světové války na pozadí válečných a politických událostí. Vydalo ji nakladatelství Naše vojsko. Kudrna se osudům Čechoslováků v zahraničí dlouhodobě věnuje. Jeho poslední kniha je výsledkem desítileté badatelské práce. Zahrnul do ní období ohraničené podepsáním mnichovské dohody čtyř velmocí, která vedla v konečných důsledcích k obsazení Československa německými nacisty, a návratem letců do osvobozené vlasti. Autor se v knize nevyhýbá ani kontroverzní akci, kterou byla nabídka velitele německého letectva a Hitlerova zástupce Hermanna Göringa československým letcům uplatnit se v německém civilním letectvu. Podle Kudrnova zjištění měla akce podporu velení československé armády a hlásilo se do ní kolem 75 procent letců. Z akce ale nakonec sešlo, uvedl.